SOLICITUDE DE INSCRICIÓN CURSOS DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 E 3 PEL-EMPREGO SUSTENTABLE NO ÁMBITO RURAL DEPUTACION DA CORUÑA

Ata o 5 de maio podes solicitar a inscrición nas accións formativas do programa Pel Emprego Sustentable no ámbito rural. Programa desenvolto pola Excma Deputación de A Coruña.

As accións a desenvolver son:

Competencias Clave nivel 2 Matemáticas e Lingua Castelá

Competencias Clave nivel 3 Matemáticas e Lingua Castelá

Sedes máis cercanas a Carral: Oleiros e Ordes

Horario de mañan

Acceso por orde inscrición e cumprimento de requisitos na sede electrónica de carral.es ou no teléfono do servizo municipal de educación 678338872 ou por mail educacion@carral.es

https://sede.carral.es/opencms/gl/procedimientosytramites/tramites/AccionFormativa_PEL_Sustentable