PROPOSTA DO TRIBUNAL Á ALCALDÍA DA CANDIDATA PARA OCUPAR O POSTO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PEL-2019)

Publícase anuncio relativo ao acordo acadado polo tribunal designado no procedemento de selección para a contratación dun/ha auxiliar de biblioteca coa proposta da persoa a contratar, logo de que presentasen alegacións por parte de tres dos/as candidatos/as nos dous días hábiles establecidos ao efecto.

20649_anuncio web auxiliar.doc