PROPOSTA DO TRIBUNAL Á ALCALDÍA DOS CANDIDATOS PARA OCUPAR OS POSTOS DE ALBAÑEIS (OFICIAL DE 1ª, 2ª E PEÓNS) (PEL-2019)

Publícase anuncio relativo ao acordo acadado polo tribunal designado no procedemento de selección para a contratación de un oficial de primeira, un oficial de segunda e dous peóns (albaneis), coa proposta das persoas a contratar, logo de que se presentasen alegacións por parte dun dos candidatos nos dous días hábiles establecidos ao efecto.

20655_anuncio web tribunal.doc