RESPOSTAS DA PROBA TIPO TEST PARA A SELECCIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

Publícase a plantilla coas respostas do exame tipo test, realizado o pasado 26 de xullo de 2023, para a selección dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais.

O exame está a disposición das persoas interesadas no departamento de RRHH do Concello.

Consulta aquí o documento.