,

SUBVENCIÓNS AO SECTOR DA HOSTALERÍA PARA A PROMOCIÓN DA DIXITALIZACIÓN E O MÁRKETING DIXITAL