Tag Archive for: casa da cultura

El viaje será organizado por la Diputación de la Coruña para niños de toda la provincia. Read more

Presentación Certame Poesía Carral 2016 -  - 08 - wO alcalde de Carral presentou esta mañá as bases da décimo novena edición do premio poético “Concello de Carral”.
José Luis Fernández Mouriño, acompañado do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e do director de Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello, presentou na Casa da Cultura a nova edición do certame poético, que continúa co obxectivo de contribuír ao descubrimento e consolidación dos autores en lingua galega.
O alcalde salientou a colaboración que ofrece a Consellería de Cultura e Educación, a través das súas secretarías xerais de Cultura e de Política Lingüística, que serve para que a Editorial Espiral Maior publique na súa colección de poesía o libro Soño e vértice de Eva Veiga, que obtivo o premio na pasada edición. O libro presentarase no acto de entrega do premio deste ano, previsto para o 27 de maio. Fernández Mouriño resaltou a traxectoria que leva acumulada o concurso, e a intención de fornecelo co aumento no premio económico que chega nesta edición aos 2.500 euros.
Pola súa banda Anxo Lorenzo resaltou tamén a traxectoria deste certame que está servindo para demostrar a consolidación dunha xeración de poetas que están nutrindo de saúde a literatura galega. Fixo fincapé que o certame de Carral, aínda que non é dos que teñen un premio económico dos máis elevados, si é dos que maior prestixio lle outorga a quen o recibe, dada a importante relación de autores e autoras gañadoras. Manifestou a vontade da Consellería de Cultura de apoiar este concurso dado o valor cultural que supón ofrecer posibilidades de publicar obra aos autores galegos á vez que se dá posibilidades á cidadanía para ler poesía.
Pola súa banda, Miguel Anxo Fernán Vello manifestou o especial cariño que lle ten a este concurso, xa que desde o seu nacemento estivo vencellado a el, vendo como foi medrando e como gran parte dos escritores galegos de éxito teñen no seu haber este premio. Salientou a circunstancia de que as tres últimas gañadoras foran mulleres e aproveitou a súa intervención para felicitar ao alcalde pola labor cultural que desenvolve o Concello de Carral, estando recoñecida na comarca coruñesa e en Galicia.
Esta nova edición do certame contempla un prazo para presentar exemplares aberto ata o 9 de abril. Poderán presentar obras os autores e autoras maiores de idade, con poemarios cun mínimo de 500 versos escritos en lingua galega.
O premio entregarase o 27 de maio, dentro dos actos das Letras Galegas en Carral, no que ademais se prevé a presentación do libro gañador da décima oitava edición do concurso, titulado Soño e vértice, do que é autora Eva Veiga.
Para ampliar información, os interesados poden dirixirse á Casa da Cultura de Carral, no teléfono 981 672580, ou a través da web carral.es.

Bases XIX Concurso de Poesía Concello de Carral

Presentación Certame Poesía Carral 2016 -  - 08 - wEl alcalde de Carral presentó esta mañana las bases de la décimo novena edición del premio poético Concello de Carral.

José Luis Fernández Mouriño, acompañado del secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, y del director de Espiral Maior, Miguel AnxoFernán Vello, presentó en la Casa de la Cultura la nueva edición del certamen poético, que continúa con el objetivo de contribuir al descubrimiento y consolidación de los autores en lengua gallega.

El alcalde destacó la colaboración que ofrece la Consellería de Cultura e Educación, a través de sus secretarías generales de Cultura y de Política Lingüística, que sirve para que la Editorial Espiral Maior publique en su colección de poesía el libro Soño e vértice de Eva Veiga, que obtuvo el premio en la pasada edición. El libro se presentará en el acto de entrega del premio de este año, previsto para el 27 de mayo. Fernández Mouriño resaltó la trayectoria que lleva acumulada el concurso, y la intención de dotarlo con el aumento en el premio económico que llega en esta edición a los 2.500 euros.

Por su parte Anxo Lorenzo resaltó también la trayectoria de este certamen que está sirviendo para demostrar la consolidación de una generación de poetas que están nutriendo de salud la literatura gallega. Hizo hincapié que el certamen de Carral, aunque no es de los que tienen un premio económico de los más elevados, sí es de los que mayor prestigio le otorga a quien lo recibe, dada la importante relación de autores y autoras ganadoras. Manifestó la voluntad de la Consellería de Cultura de apoyar este concurso dado el valor cultural que supone ofrecer posibilidades de publicar obra a los autores gallegos al tiempo que se da posibilidades a la ciudadanía para leer poesía.

Por su parte, Miguel Anxo Fernán Vello manifestó el especial cariño que le tiene a este concurso, ya que desde su nacimiento estuvo vinculado a él, viendo cómo fue creciendo y como gran parte de los escritores gallegos de éxito tienen en su haber este premio. Destacó la circunstancia de que las tres últimas ganadoras habían sido mujeres y aprovechó su intervención para felicitar al alcalde por la labor cultural que desarrolla el Ayuntamiento de Carral, estando reconocida en la comarca coruñesa y en Galicia.

Esta nueva edición del certamen contempla un plazo para presentar ejemplares abierto hasta el 9 de abril. Podrán presentar obras los autores y autoras mayores de edad, con poemarios con un mínimo de 500 versos escritos en lengua gallega.

El premio se entregará el 27 de mayo, dentro de los actos de las Letras Gallegas en Carral, en el que además se prevé la presentación del libro ganador de la décima octava edición del concurso, titulado Soño e vértice, del que es autora Eva Veiga.

Para ampliar información, los interesados pueden dirigirse a la Casa de la Cultura de Carral, en el teléfono 981 672580, o a través de la web carral.es.

Bases XIX Concurso de Poesía Concello de Carral

El jugador del club de ajedrez de Sigrás se hizo con el trofeo de campeón tras conseguir el pleno de victorias en el torneo. Read more

Cartel 2015 Nadal Infantil.A concellería de Cultura volve a ofrecer un ciclo de cine na sala de audiovisuais da Casa da Cultura. Nesta ocasión, aproveitando as datas do Nadal, ofrécense tres películas de animación para todos os públicos.
O ciclo comezará o luns 28 coa película Del revés, considerada por algúns críticos como unha obra mestra de Disney e os Estudios Pixar. O martes 29 proxectarase o filme galego-cubano nominado aos premios Goya Maimiño e o espello máxico, baseada no clásico conto infantil Polgariño e na versión libre que sobre este fixo o autor cubano José Martí. E rematarase o mércores 30 de decembro coa película Los Minions, outro éxito deste ano que está rematar.
Todas as sesións comezarán ás 17:00 h. As entradas son de balde e poden recollerse na Casa da Cultura desde 48 horas antes do inicio de cada película. Para a primeira película as entradas pódense recoller desde o día 22. A reserva das localidades terá vixencia ata 5 minutos despois de iniciada cada proxección.

O programa de teatro que veu desensolvendo a concellería de Cultura nestes meses remata o martes 22 de decembro co espectáculo para bebés “A alfombra máxica” de Títeres Babaluva.

_PX_4818w“A alfombra máxica” é un prelibro onde a artista plástica convida aos máis pequenos a mergullarse nunha viaxe sensorial. Un lugar de libre experimentación, unha alfombra táctil, sonora e olfactiva. Xuntos descobren o pracer de apalpar, manipular, escoitar, ver… Unha invitación a xogar, explorar, experimentar con todo o corpo. Xogos, música e outras sorpresas viaxarán cos máis pequenos e cos seus acompañantes adultos por un mundo de emocións e sensacións.

Este espectáculo-obradoiro realizarase na sala polivalente do edificio social Toñito Espiñeira, ás 17:00 h. O aforo está limitado e prégase puntualidade aos espectadores.

Cartel 2015 Nadal Infantil.A concejalía de Cultura vuelve a ofrecer un ciclo de cine en la sala de audiovisuales de la Casa de la Cultura. En esta ocasión, y aprovechando las fechas navideñas, se ofrecen tres películas de animación para todos los públicos.
El ciclo comenzará el lunes 28 con la película “Del revés”, considerada por algunos críticos como una obra maestra de Disney y los Estudios Pixar. El martes 29 se proyectará el film gallego-cubano nominado a los premios Goya “Maimiño e e espello máxico”, basada en el clásico cuento infantil Pulgarcito y en la versión libre que sobre este hizo el autor cubano José Martí. Y se finalizará el miércoles 30 de diciembre con la película “Los Minions”, otro éxito de este año que está finalizar.
Todas las sesiones comenzarán a las 17:00 h. Las entradas son gratuitas y pueden recogerse en la Casa de la Cultura desde 48 horas antes del inicio de cada película. Para la primera película las entradas se pueden recoger desde el día 22. La reserva de las localidades tendrá vigencia hasta 5 minutos después de iniciada cada proyección.

Laura Ponte y Roi Vidal protagonizaron la obra Rosalías, que se representó en el local Xente Nova de Tabeaio para el alumnado de 3º y 4º de la Rosalías - Teatro do Antroido-  2015 - 24ESO de Carral.
Fue una función que sirvió para conocer las múltiples facetas de Rosalía de Castro, huyendo de los tópicos que la categorizan como autora melancólica.
Esta función de Teatro do Antroido formaba parte del programa Teatro de Otoño que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral, y con ella se pretendió, además del conocimiento de Rosalía de Castro, acercar a los chicos y chicas a una obra teatral, un tipo de espectáculo al que apenas acude la juventud. Es una línea de acción del departamento municipal de Cultura ofrecerle a la juventud aquellas manifestaciones culturales a las que no se acercan, muchas veces por desconocimiento o perjuicios.

La concejalía de deportes espera unos 50 inscritos para el torneo del 19 de diciembre. Read more