Tag Archive for: cultura

O Concello de Carral, por mor do tráxico accidente acontecido no Rally da Coruña no seu treito polo termo municipal, ven de declarar 3 días de loito oficial.

As festas na honra á Virxe do Socorro, así como as actividades culturais, gastronómicas e deportivas que durante estes días se realizarían, foron suspendidas.

O Concello de Carral convoca aos veciños e veciñas a unha concentración en recordo das víctimas, hoxe domingo 6 de setembro, ás 12:00 h, diante da Casa do Concello.

El Ayuntamiento de Carral, a causa del trágico accidente ocurrido en el Rallie de A Coruña en su tramo por el término municipal, acaba de declarar 3 días de luto oficial.

Las fiestas en honor a la Virgen del Socorro, así como las actividades culturales, gastronómicas y deportivas que durante estos días se realizarían, fueron suspendidas.

El Ayuntamiento de Carral convoca a los vecinos y vecinas a una concentración en recuerdo de las víctimas, hoy domingo 6 de septiembre, a las 12:00 h, delante de la Casa del Ayuntamiento.

Voluntarios británicos, belgas, franceses e españois que están a traballar no Castro das Travesas co programa Working Holidays, comezaron as súas tarefas de limpeza.

Baixo a dirección do arqueólogo Antón Malde, o grupo internacional de voluntarios recibiu primeiro unha explicación da importancia histórica deste emprazamento da idade de ferro, e a súa evolución na etapa da romanización durante os mil anos nos que estivo poboado.

O Alcalde de Carral Jose Luis Fernández Mouriño, deu o pasado luns a benvida ós 14 participantes ao campamento internacional de traballo no Castro das Travesas.Working Holidays Carral - 2015 - 59-web

O programa, organizado co apoio de Tesouros de Galicia, ten por obxectivo a limpeza da contorna do castro, un dos máis grandes da provincia da Coruña, dentro dun proxecto trianual que nos próximos anos avanzará nas tarefas de escavación.  O proxecto está dirixido polo arqueólogo Antón Malde, que acredita unha longa experiencia en diferentes escavacións. En concreto, no caso das Travesas foi responsable dos primeiros traballos de escavación, nos que atopou restos que ratifican a importancia especial deste asentamento. Ademais do seu tamaño, estimase que estivo poboado durante uns mil anos (dende o 500 A.C. ata o 500 D.C), e os achádegos demostraron que foi un punto de comunicación estratéxico. Non só a nivel galego, senón como referencia nas comunicacións coas illas británicas. Na Colección Visitable de Carral pódese ver un anel feito hai mil anos no norte de Inglaterra, algunhas moedas romanas usadas nas illas, así como restos de lanzas, vasillas e outros indicios de importancia.

O grupo de voluntarios xa visitou a Colección Visitable do Castro das Travesa, onde puideron contemplar os achádegos da última escavación, así como un vídeo no qué se fai unha reconstrución virtual do castro. Tamén visitaron o obradoiro arqueolóxico co que o Concello de Carral apoia os traballos máis delicados, unha vez que se atopan calquera tipo de peza.

O programa acadou o interese de participantes británicos e franceses, membros da rede dos National Trust á que pertence Tesouros de Galicia. O atractivo da iniciativa ven ratificado polo grande interese dos participantes voluntarios, que aportan non só o seu traballo, senón tamén pagan os seus gastos de desprazamento e unha matrícula. O resto dos custos son cofinanciados polo Concello de Carral, de diste xeito fai unha difusión internacional deste recurso patrimonial.

Voluntarios británicos, belgas, franceses y españoles que están trabajando en el Castro de As Travesas con el programa Working Holidays, comenzaron sus tareas de limpieza.

Bajo la dirección del arqueólogo Antón Malde, el grupo internacional de voluntarios recibió primero una explicación de la importancia histórica de este emplazamiento de la edad de hierro, y su evolución en la etapa de la romanización durante los mil años en los que estuvo poblado.

El Alcalde de Carral Jose Luis Fernández Mouriño, dio el pasado lunes la bienvenida a los 14 participantes al campamento internacional de trabajo en el Castro das TravesaWorking Holidays Carral - 2015 - 59-webs.

El programa organizado con el apoyo de Tesouros de Galicia, tiene por objetivo la limpieza del contorno del castro, uno de los más grandes de la provincia de A Coruña, dentro de un proyecto trianual que en los próximos años avanzará en las tareas de excavación. El proyecto está dirigido por el arqueólogo Antón Malde, que acredita una larga experiencia en diferentes excavaciones. En concreto, en el caso de As Travesas fue responsable de los primeros trabajos de excavación, en los que encontró restos que ratifican la importancia especial de este asentamiento. Además de su tamaño, estimó que estuvo poblado durante unos mil años (desde el 500 A.C. hasta el 500 d. C.), y los hallazgos demostraron que fue un punto de comunicación estratégico. No sólo a nivel gallego, sino como referencia en las comunicaciones con las islas británicas. En la Colección Visitable de Carral puede verse un anillo hecho hace mil años en el norte de Inglaterra, algunas monedas romanas usadas en las islas, así como restos de lanzas, vasijas y otros indicios de importancia.

El grupo de voluntarios ya visitó la Colección Visitable do Castro das Travesa, donde pudieron contemplar los hallazgos de la última excavación, así como un vídeo en el qué se hace una reconstrucción virtual del castro. También visitaron el taller arqueológico con el que el Ayuntamiento de Carral apoya los trabajos más delicados, una vez que se encuentra cualquier tipo de pieza.

El programa consiguió el interés de participantes británicos y franceses, miembros de la red de los National Trust a la que pertenece Tesouros de Galicia. El atractivo de la iniciativa viene ratificado por el gran interés de los participantes voluntarios, que aportan no sólo su trabajo, sino también pagan sus gastos de desplazamiento y una matrícula. El resto de los costes son cofinanciados por el Ayuntamiento de Carral, de de esta manera hace una difusión internacional de este recurso patrimonial.

O Concello de Carral, a través do seu departamento de Cultura, organiza unha excursión ao santuario de Santa Minia en Brión, prevista para o sábado 26 de setembro. Esta viaxe inclúe un paseo pola feira de Riveira, o xantar con baile no restaurante O Trapeiro e a visita pola tarde ao santuario.Cartel Excursión a Santa Minia

A actividade está dirixida fundamentalmente para pensionistas, aínda que tamén se poden apuntar outras persoas adultas. O prezo para os socios do centro municipal da terceira idade é de 20 euros, mentres que para os restantes é de 28 euros.

As inscricións faranse na Casa da Cultura ata o 21 de setembro e os pagamentos na sucursal carralesa de Abanca.

El Ayuntamiento de Carral, a través de su departamento de Cultura, organiza una excursión al santuario de Santa Minia en Brión, prevista para el sábado 26 de septiembre. Este viaje incluye un paseo por la feria de Riveira, el almuerzo con baile en el restaurante O Trapeiro y la visita por la tarde al santuario.Cartel Excursión a Santa Minia

La actividad está dirigida fundamentalmente para pensionistas, aunque también se pueden apuntar otras personas adultas. El precio para los socios del centro municipal de la tercera edad es de 20 euros, mientras que para os restantes es de 28 euros.

Las inscripciones se harán en la Casa de la Cultura hasta el 21 de septiembre y los pagos en la sucursal carralesa de Abanca.

Imaxen Tanxarina TitiricircusA Concellería de Cultura do Concello de Carral programa nas festas do Socorro de Carral dous espectáculos infantís. O primeiro é un concerto do grupo Mamá Cabra, no que repasará a súa traxectoria destes 15 anos de existencia da agrupación musical que é unha das máis coñecidas dos nenos galegos. Mamá Cabra actuará o sábado 5 de setembro e é un concerto incluído na Rede Cultural da Deputación.

O domingo 6 os pequenos e os maiores da familia poderán gozar dun espectáculo de títeres a cargo da compañía galega Tanxarina, que chega a Carral coa súa veterana función Titiricircus, un espectáculo que acumula 1200 representacións. Trátase dunha lembranza fantástica e festiva do grande circo de carpa alta e bicolor: a historia de dous vellos traballadores daquel circo que lembran agora con marionetas de fíos as glorias do seu pasado na pista. Nun permanente xogo participativo co público, van aparecendo os números máis importantes daquel vello circo xa desaparecido. Esta función está incluída no programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia.

Ámbolos dous espectáculos terán lugar no Campo da Feira a partir das 18:00 h.

O programa Noite de Cine que promove a Deputación Provincial da Coruña e que en Carral se leva a cabo coa colaboración da Concellería de Cultura, ofrecerá dúas películas o mércores 2 de setembro.

As proxeccións realizaranse no Campo da Feira, comezando ás 21:30 h coa película Frozen: el reino del hielo, e continuando ás 23:00 h con Lo imposible.Imaxe web NOITE DE CINE 2015 .

A primeira das películas é unha produción dos estudios de Disney que acadou dous premios Oscar e que converteu aos seus personaxes Elsa, Anna e Olaf, en referentes do público infantil. Pola súa banda, Lo imposible, do director español Juan Antonio Bayona e cos actores Naomi Watts e Ewan McGregor, obtivo cinco premios Goya e foi nominada aos Oscar e aos Globos de Ouro. Este drama, baseado nun feito real, narra a historia dunha familia que viviu nas súas propias carnes o tsunami do 2004 en Tailandia.

O acceso ás películas é de balde. No caso de choiva, as proxeccións faranse na sala do edificio social Toñito Espiñeira.

Imaxen Tanxarina TitiricircusLa Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral programa en las fiestas del Socorro de Carral dos espectáculos infantiles. El primero es un concierto del grupo Mamá Cabra, en el que repasará su trayectoria de estos 15 años de existencia de la agrupación musical que es una de las más conocidas de los niños gallegos. Mamá Cabra actuará el sábado 5 de septiembre y es un concierto incluido en la Red Cultural de la Diputación.

El domingo 6 los pequeños y los mayores de la familia podrán disfrutar de un espectáculo de títeres a cargo de la compañía gallega Tanxarina, que llega a Carral con su veterana función Titiricircus, un espectáculo que acumula 1200 representaciones. Se trata de una memoria fantástica y festiva del gran circo de carpa alta y bicolor: la historia de dos viejos trabajadores de aquel circo que recuerdan ahora con marionetas de hilos la gloria de su pasado en la pista. En un permanente juego participativo con el público, van apareciendo los números más importantes de aquel viejo circo ya desaparecido. Esta función está incluida en el programa Cultura nol Camiño de la Xunta de Galicia.

Ambos espectáculos tendrán lugar en el Campo de la Feria a partir de las 18:00 h.

El programa Noite de Cine que promueve la Diputación Provincial de A Coruña y que en Carral se lleva a cabo con la colaboración de la Concejalía de Cultura, ofrecerá dos películas el miércoles 2 de septiembre.

Las proyecciones se realizarán en el Campo de la Feria, comenzando las 21:30 h con la película Frozen: él reino de él hielo, y continuando las 23:00 h con Lo iImaxe web NOITE DE CINE 2015 .mposible.

La primera de las películas es una producción de los estudios de Disney que consiguió dos premios Oscar y que convirtió a sus personajes Elsa, Anna y Olaf, en referentes del público infantil. Por su banda, Lo imposible, del director español Juan Antonio Bayona y con los actores Naomi Watts y Ewan McGregor, obtuvo cinco premios Goya y fue nominada a los Oscar y a los Globos de Oro. Este drama, basado en un hecho real, narra la historia de una familia que vivió en sus propias carnes el tsunami del 2004 en Tailandia.

El acceso a las películas es gratuito. En caso de lluvia, las proyecciones se harán en la sala del edificio social Toñito Espiñeira.