Tag Archive for: cultura

La página web del Ayuntamiento de Carral, carral.es, ofrece desde el pasado sábado la posibilidad de descargar gratis el libro Fotos para as mil historias de Carral, que fue presentado por el alcalde y el técnico de Cultura municipal en un acto que se desarrolló en el edificio social Toñito Espiñeira.

El libro en formato pdf puede descargarse desde la zona de Cultura de la web municipal. Existen también ejemplares impresos que se distribuyen gratuitamente en la Casa de la Cultura, a la que pueden acudir las personas que deseen contar con un ejemplar.

La presentación del libro contó con dos actos. En el primero estuvieron convidados las personas y entidades que cedieron fotografías al archivo fotográfico municipal para poder confeccionar exposiciones y libros; y un segundo acto abierto al público en general.

Los intervinientes reseñaron la importancia de salvaguardar este patrimonio y de difundirlo. Quisieron también rendir homenaje a José Gestal García “Cardoña”, ya que la mayor parte de las fotografías del libro presentado fueron tiradas por este fotógrafo de Carral.

Presentación libro Fotos Mil Historias Carral - 21w

Carlos Lorenzo y José Luis Fernández Mouriño

Presentación libro Fotos Mil Historias Carral - 12w

Algunas de las persoas que cedieron fotos para el archivo

Portada - capa Fotos para as mil historiasO Concello de Carral presentará o libro Fotos para as mil historias de Carral que recompila unhas 300 imaxes antigas do municipio e que formaron parte das exposicións itinerantes do mesmo nome.

O acto terá lugar o sábado 6 de xuño, no edificio social Toñito Espiñeira, ás 18:00 h. Nel intervirán o alcalde, José Luis Fernández Mouriño, e o técnico municipal de Cultura, Carlos Lorenzo Pérez, que coordinou o novo libro. A publicación contou coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña, editándose na súa imprenta.

O libro presenta imaxes desde 1879 ata os anos 70, con fotografías nas que se pode comprobar a transformación da paisaxe do municipio así como da súa sociedade. A publicación está dividida por temáticas: pazos, paisaxes, oficios, deportes, actos sociais e retratos. Todas as fotografías forman parte do Arquivo Fotográfico Municipal que se nutre de doazóns por parte de entidades e particulares. Na actualidade xa son unhas 60 persoas as que teñen cedido imaxes para este arquivo.

Ademais do libro en papel, o Concello de Carral porá a disposición a nova publicación nunha versión en pdf na páxina web municipal carral.es.

O libro distribuirase de balde. As persoas que desexen contar cun exemplar poderán solicitalo no acto de presentación ou posteriormente na Casa da Cultura.

Portada - capa Fotos para as mil historiasEl Ayuntamiento de Carral presentará el libro Fotos para as mil historias de Carral que recopila unas 300 imágenes antiguas del municipio y que formaron parte de las exposiciones itinerantes del mismo nombre.

El acto tendrá lugar el sábado 6 de junio, en el edificio social Toñito Espiñeira, a las 18:00 h. En él intervendrán el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, y el técnico municipal de Cultura, Carlos Lorenzo Pérez, que coordinó el nuevo libro. La publicación contó con la colaboración de la Diputación Provincial de la Coruña, editándose en su imprenta.

El libro presenta imágenes desde 1879 hasta los años 70, con fotografías en las que se puede comprobar la transformación del paisaje del municipio así como de su sociedad. La publicación está dividida por temáticas: pazos, paisajes, oficios, deportes, actos sociales y retratos. Todas las fotografías forman parte del Archivo Fotográfico Municipal que se nutre de donaciones por parte de entidades y particulares. En la actualidad ya son unas 60 personas las que han cedido imágenes para este archivo.

Además del libro en papel, el Ayuntamiento de Carral pondrá a disposición la nueva publicación en una versión en pdf en la página web municipal carral.es.

El libro se distribuirá gratuitamente. Las personas que deseen contar con un ejemplar podrán solicitarlo en el acto de presentación o posteriormente en la Casa de la Cultura.

A Concellería de Cultura do Concello de Carral pon en marcha o campamento de tipo urbano chamado Soña, vive, crea! que ten por obxectivo fomentar a capacidade creativa dos participantes, aprendendo as principais técnicas dalgunhas disciplinas de creación cultural.Imaxe Soña Vive Crea.

As características da actividade son:

 • Datas: do 6 ao 17 de xullo
 • Horario: de 10:00 a 14:00 h.
 • Lugares de realización: Casa da Cultura, Centro de Formación Antón Fraguas e zonas exteriores do complexo municipal de Paleo.
 • Resumo do programa: introdución ao graffitti (6 horas), introdución ao modelado e escultura (12 horas), introdución á fotografía (8 horas), introdución á pintura en óleo (8 horas) e montaxe da exposición (4 horas).
 • Visitas ao museo MAC e ao obradoiro do escultor Francisco Escudero.
 • Participantes: entre 15 e 20 persoas nados entre 1999 e 2003.
 • Se contará cun monitor/a que coordinará e asistirá todas as actividades e monitores especializados en cada disciplina do campamento.
 • Prezo por participante: 75 €

As preinscricións realizaranse na Casa da Cultura ata o 20 de xuño, cubrindo a ficha que poden obter nas mesmas dependencias municipais ou descargándoa do blog http://culturacarral.blogaliza.org.

No caso de que o número de inscritos supere ao de prazas dispoñibles, realizarase un sorteo público na Casa do Concello o martes 23 de xuño, ás 10:00 h. Terán prioridade os empadroados en Carral. Os participantes aceptados deberán formalizar o pagamento da cota de inscrición entre o mércores 24 de xuño e o venres 26 de xuño.

Formulario de inscripción 2015

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral pone en marcha el campamento de tipo urbano llamado Soña, vive, crea! que tiene por objetivo fomentar la capacidad creativa de los participantes, aprendiendo los principales técnicas de algunas disciplinas de creación cultural.Imaxe Soña Vive Crea.

Las características de la actividad son:

 • Fechas: del 6 al 17 de julio
 • Horario: de 10:00 a 14:00 h.
 • Lugares de realización: Casa de la Cultura, Centro de Formación Antón Fraguas y zonas exteriores del complejo municipal de Paleo.
 • Resumen del programa: introducción al graffitti (6 horas), introducción al modelado y escultura (12 horas), introducción a la fotografía (8 horas), introducción a la pintura en óleo (8 horas) y montaje de la exposición (4 horas).
 • Visitas al museo MAC y al taller del escultor Francisco Escudero.
 • Participantes: entre 15 y 20 personas natos entre 1999 y 2003.
 • Se contará con un monitor/a que coordinará y asistirá todas las actividades y monitores especializados en cada disciplina del campamento.
 • Precio por participante: 75 €

Las preinscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura hasta el 20 de junio, cubriendo la ficha que pueden obtener en las mismas dependencias municipales o descargándola del blog http://culturacarral.blogaliza.org.

En el caso de que el número de inscritos supere al de plazas disponibles, se realizará un sorteo público en casa del Ayuntamiento el martes 23 de junio, a las 10:00 h. Tendrán prioridad los empadronados en Carral. Los participantes aceptados deberán formalizar el pago de la cota de inscripción entre el miércoles 24 de junio y el viernes 26 de junio.

Formulario de inscrición 2015

Os departamentos de Cultura, Educación e Deportes están preparando o acto que servirá de remate ao curso 2014-2015 das escolas municipais. O devandito acto consistirá en exhibicións dalgunhas das disciplinas que se impartiron no curso, que remata nun desfile no que tomará parte a totalidade do alumnado deste programa municipal. Será o alcalde, José Luis Fernández Mouriño, quen entregará os diplomas aos alumnos e alumnas. Xunto ao primeiro edil estarán as concelleiras de Cultura, Isabel López, de Educación, Florinda Duarte, e de Deportes, Diego Otero.

A clausura terá lugar mañá sábado 30 de maio, a partir das 17:00 h.

No curso que remata agora tomaron parte case 600 persoas de todas as idades en modalidades tan diversas como Fotografía, Fútbol, Informática ou Zumba. En total, se puxeron en marcha un total de 19 escolas.

Entre as novidades que comezaron no curso que agora remata, está a de Equitación, na que houbo unha salientable participación.

No eido das escolas deportivas débese destacar o bo papel realizado nas diversas competicións e exhibicións nas que participaron. Entre estas escolas hai que destacar o papel feito polas de Patinaxe, Ximnasia Rítmica, Judo e Fútbol.

Algunha das escolas culturais ofrecerán exposicións dos seus traballos. Entre elas a de Fotografía, que fará unha pequena exposición.

O programa de escolas deportivas, culturais e educativas é un dos máis importantes do Concello de Carral, tanto pola cantidade de persoas que toman parte nel como polos obxectivos que se perseguen ao poñelo en marcha. Entres eses obxectivos pódense salientar os de favorecer a adquisición de novos coñecementos, habilidades e destrezas, fomentar a creatividade e a práctica deportiva e propiciar alternativas para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral.

A organización do acto de clausura desexa advertir do peche do aparcamento do pavillón do Espiño durante a tarde do sábado e da necesidade de circular con precaución pola rúa de Paleo debido á alta afluencia de público que asiste a este evento.Clausura Escolas 13-14 - 038web

Los departamentos de Cultura, Educación y Deportes están preparando el acto que servirá de remate al curso 2014-2015 de las escuelas municipales. Dicho acto consistirá en exhibiciones de algunas de las disciplinas que se impartieron en el curso, que termina en un desfile en el que tomará parte la totalidad del alumnado de este programa municipal. Será el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, quien entregará los diplomas a los alumnos y alumnas. Junto al primer edil estarán las concejalas de Cultura, Isabel López, de Educación, Florinda Duarte, y de Deportes, Diego Otero.

La clausura tendrá lugar mañana sábado 30 de mayo, a partir de las 17:00 h.

En el curso que termina ahora tomaron parte casi 600 personas de todas las edades en modalidades tan diversas como Fotografía, Fútbol, Informática o Zumba. En total, se pusieron en marcha un total de 19 escuelas.

Entre las novedades que comenzaron en el curso que ahora termina, está la de Equitación, en la que hubo una reseñable participación.

En el terreno de las escuelas deportivas debe destacarse el buen papel realizado en las diversas competiciones y exhibiciones en las que participaron. Entre estas escuelas hay que destacar el papel hecho por las de Patinaje, Gimnasia Rítmica, Judo y Fútbol.

Alguna de las escuelas culturales ofrecerán exposiciones de sus trabajos. Entre ellas la de Fotografía, que hará una pequeña exposición.

El programa de escuelas deportivas, culturales y educativas es uno de los más importantes del Ayuntamiento de Carral, tanto por la cantidad de personas que toman parte en él como por los objetivos que se persiguen al ponerlo en marcha. Entre esos objetivos pueden reseñarse los de favorecer la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, fomentar la creatividad y la práctica deportiva y propiciar alternativas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

La organización del acto de clausura desea advertir del cierre del aparcamiento del pabellón del Espino durante la tarde del sábado y de la necesidad de circular con precaución por la calle de Paleo debido a la alta afluencia de público que asiste a este evento.

Clausura Escolas 13-14 - 038web

Portada libro O que precede a caída é brancoO alcalde José Luis Fernández Mouriño presidirá o acto de entrega do premio de poesía Concello de Carral, que terá lugar o venres 29 de maio na Casa da Cultura, ás 20:00 h.

No acto, no que tamén está prevista a asistencia do Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, farase entrega do premio da 18ª edición do certame a Eva Veiga, que gañou co seu libro Soño e vértice. O premio consiste en 2000 euros e a publicación da obra por parte de Edicións Espiral Maior.

O mesmo acto servirá para presentar o libro que obtivo o premio no 2014, do que é autora Oriana Méndez e que se titula O que precede a caída é branco. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia colabora co Concello de Carral na edición deste poemario, unha cooperación que se ven mantendo desde anteriores edicións do certame.

Ademais das autoras premiadas tamén estarán presentes o escritor e director de Espiral Maior Miguel Anxo Fernán Vello e o crítico literario Fran Alonso. O acto pecharase coa actuación musical de Xoán Curiel.

O Concello de Carral agasallará aos asistentes co libro de Oriana Méndez.

MAQUETA DE POESÍA.qxdEl alcalde José Luis Fernández Mouriño presidirá el acto de entrega del premio de poesía Concello de Carral, que tendrá lugar el viernes 29 de mayo en la Casa de la Cultura, a las 20:00 h.

En el acto, en el que también está prevista la asistencia del Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, se hará entrega del premio de Eva Veiga, que ganó con su libro Soño e vértice. El premio consiste en 2000 euros y la publicación de la obra por parte de Edicións Espiral Maior.

El mismo acto servirá para presentar el libro que obtuvo el premio en el 2014, del que es autora Oriana Méndez y que se titula O que precede a caída é branco. La Concejalía de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia colabora con el Ayuntamiento de Carral en la edición de este poemario, una cooperación, que viene manteniendo desde anteriores ediciones del certamen.

Además de las autoras premiadas también estarán presentes el escritor y director de Espiral Maior Miguel Anxo Fernán Vello y el crítico literario Fran Alonso. El acto se cerrará con la actuación musical de Xoán Curiel.

El Ayuntamiento de Carral regalará a los asistentes el libro de Oriana Méndez.

Eva Veiga, coa súaVeiga_eva-web obra Soño e vértice resultou gañadora do Concurso de Poesía “Concello de Carral” do presente ano.

O xurado escolleu esta obra pola intensidade simbólica da súa proposta poética, unida ao cultivo extremo dunha lírica que mantén en todo momento unha tensión entre o real e o onírico.

Eva Veiga (1961. Ombre-Pontedeume) é xornalista e poeta. En 1985 comeza a traballar na TVG onde desenvolverá unha polifacética e intensa actividade profesional, sobre todo, na dirección e presentación de programas culturais. Un labor que lle valería algúns recoñecementos como o Premio Galicia de Comunicación. Xunto aos músicos Fito Ares e Bernardo Martínez, forma parte do grupo poético-musical Ouriol.

Ten publicado relatos en revistas, xornais e obras colectivas, así como a guía sobre Compostela, Santiago. Cidade de peregrinación (2002). Xunto a Ánxeles Penas, escribe o libro Alfonso Costa, un exhaustivo estudio da vida e obra deste artista. Ten publicados os libros de poesía: Fuxidios (1992), Paisaxes do baleiro (1999), A pedra insomne (2002), A luz e as súas cicatrices (2006), Desconcerto (2006), Poemas do Eume (2009), A frecha azul do teixo (2010), Nesta hora imposible (2012) e A distancia do tambor (2014 – Premio Fiz Vergara Vilariño), publicación que acaba de recibir o premio da Asociación de escritores en lingua galega como mellor libro na modalidade de poesía.

O xurado do concurso estivo formado por Oriana Méndez, Miguel Anxo Fernán Vello e Nacho Alonso, baixo a presidencia da Concelleira de Cultura, Isabel López Pérez, e asistidos en calidade de secretario, polo técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez.

O premio de Carral está dotado con 2000 euros e a publicación da obra.

O acto de entrega do premio terá lugar o 29 de maio, na Casa da Cultura de Carral, dentro da programación de Letras Galegas 2015. O mesmo acto servirá para a presentación do poemario que gañou na pasada edición, O que precede a caída é branco de Oriana Méndez. Para a publicación do libro o Concello de Carral contou coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.