Tag Archive for: educación

Programa de ‪#‎EducaciónVial‬ do Concello de Carral organizado pola Policia Local e coa colaboración da concellería de Educación.
O pasado 14 de abril o alumnado de 6º de primaria do CEIP Vicente Otero Valcárcel vistou o Museo da Policia Nacional da Coruña.
O 19 de abril realizouse un programa de Educación vial adaptado as idades de infantil no centro Victor Velasco e o 20 de abril con alumnado de 5º de primaria no Centro Vicente Otero Valcárcel.
O próximo 27 de abril visitarán Foz co alumnado de 5º de primaria onde realizarán un interesante obradoiro de Educación Vial con Policia Local e Protección Civil.

educacion vial infantil 2 educacion vial infantil 3 educacion vial infantil educacion vial infantil3 IMG_1111 IMG_1115 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1119 IMG_1120

Programa de ‪#‎EducaciónVial‬ del Ayuntamiento de Carral organizado porl a Policia Local y con la colaboración de la concejalía de Educación.
El pasado 14 de abril el alumnado de 6º de primaria del CEIP Vicente Otero Valcárcel vistó el Museo de la Policia Nacional de A Coruña.
el 19 de abril se realizó un programa de Educación vial adaptado a las edades de infantil en el centro Victor Velasco y el 20 de abril con el alumnado de 5º de primaria en el Centro Vicente Otero Valcárcel.
El próximo 27 de abril visitarán Foz con el alumnado de 5º de primaria donde realizarán un interesante Taller de Educación Vial con Policia Local y Protección Civil.

educacion vial infantil 2 educacion vial infantil 3 educacion vial infantil educacion vial infantil3 IMG_1111 IMG_1115 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1119 IMG_1120

No Edificio Social Toñito Espiñeira impártense clases para preparar ambas probas(ESO e COMPETENCIAS CLAVE) segundo o nivel e os obxectivos de cada persoa, que se valora no departamento de Educación do Concello. As clases son de luns a xoves de 9.30 a 13.00 e gratuitas. E se establecen unhas clases ou tutorías en horario de tarde para as persoas que traballen.

Tanto co título da Eso como cos niveis II E III das competencias claves se pode acceder a cursos de formación con certificado de profesionalidade que oferta o Servizo Publico de Emprego para desempregados. Con estas clases intentamos mellorar a formación e aumentar as posibilidades de inserción laboral.

A matrícula para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria é ata o 18 de marzo para presentarse ao exame do día 27 de maio.

A matricula para presentarse as probas de avaliación en competencias clave é ata o 2 de abril e a proba é o día 21 de maio.

Ambas matrículas se facilitan e entregan dende o departamento de Educación do Concello ata dous días antes do remate do prazo oficial.

Se estades interesados en matricularvos, asistir as clases ou obter documentación de estudo podedes chamar a Educación ao 981613520

En el Edificio Social Toñito Espiñeira se imparten clases para preparar ambas pruebas (ESO Y COMPETENCIAS CLAVE) según el nivel y los objetivos de cada persona, que se valora en el departamento de Educación del Ayuntamiento. Las clases son de lunes a jueves de 9.30 a 13.00 y gratuitas. Y se establecen unas clases o tutorías en horario de tarde para las personas que trabajen.

Tanto con el título de Eso como con los niveles II y III de las competencias claves se puede acceder a cursos de formación con certificado de profesionalidad que oferta el Servicio Publico de Empleo para desempleados. Con estas clases intentamos mejorar la formación y aumentar las posibilidades de inserción laboral.

La matrícula para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria es hasta el 18 de marzo para presentarse al examen del día 27 de mayo.

La matricula para presentarse las pruebas de evaluación en competencias clave es hasta el 2 de abril y la prueba es el día 21 de mayo.

Ambas matrículas se facilitan y entregan desde el departamento de Educación del Ayuntamiento hasta dos días antes del final del plazo oficial.

Si estáis interesados en matricularos o asistir a las clases u obtener documentación de estudio podéis llamar a Educación al 981613520.

CURSO 2016/2017

O prazo para presentar a SOLICITUDE DE ADMISIÓN  é ata o 29 de marzo

Prazo para presentar documentación acreditativa dos criterios de baremo (no caso de haber máis solicitudes que prazas): 1  ao 12 de abril

Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril (reclamacións no centro  no prazo de 5 días hábiles a partir do día seguinte de publicación)

Publicación de listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA INFANTIL E PRIMARIA 20-30 XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ESO 25 XUÑO- 11 XULLO

PRAZO EXTRAORDINARIO ESO 1-10 SETEMBRO

 

Para máis información facilitamos información dos centros:

CEIP VICENTE OTERO VALCARCEL

Rúa Juan Seijas s/n 15175 Carral

Martes, mércoles, xoves e venres de 10.10-11.15

881880446

http://www.edu.xunta.es/centros/cpivicenteotero/

 

 

IES DE CARRAL

Rúa Costa do pincho s/n Carral

Teléfono:881960480

http://www.edu.xunta.es/centros/iescarral/

 

 

 

CURSO 2016/2017

El plazo para presentar la SOLICITUD DE ADMISIÓN es hasta el 29 de marzo

Plazo para presentar documentación acreditativa de los criterios de baremo (en el caso de haber más solicitudes que plazas): 1 al 12 de abril

Publicación de listas provisionales de personas admitidas y no admitidas: antes del 25 de abril (reclamaciones en el centro en el plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de publicación)

Publicación de lista definitiva de personas admitidas y no admitidas: antes del 15 de mayo.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA INFANTIL  Y PRIMARIA.20-30 JUNIO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ESO 25 JUNIO-11 JULIO

PLAZO EXTRAORDINARIO ESO 1-10 SEPTIEMBRE

 

Para máis información facilitamos información de los centros:

CEIP VICENTE OTERO VALCARCEL

Rúa Juan Seijas s/n 15175 Carral

Martes, miércoles, jueves y viernes de 10.10-11.15

881880446

http://www.edu.xunta.es/centros/cpivicenteotero/

 

IES DE CARRAL

Rúa Costa do pincho s/n Carral

Teléfono:881960480

http://www.edu.xunta.es/centros/iescarral/

Pódense consultar as puntuacións e contía obtida referida á convocatoria de axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2015/2016: Educación Infantil, Educación Postobrigatoria e FP Básica e Educación Universitaria. A listaxe está colgado no taboleiro de edictos da Casa Consistorial e no taboleiro do Edificio Social Toñito Espiñeira. Para máis información poden chamar a Educación ao 981613520.

Se pueden consultar las puntuaciones y cuantía obtenida  referida a la convocatoria de ayudas al estudio del Ayuntamiento de Carral para estudiantes para el curso 2015/2016: Educación Infantil, Educación Postobligatoria y FP Básicay Educación Universitaria. Los  listados están colgados en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y del Edificio Social Toñito Espiñeira. Para más información pueden llamar a Educación al 981613520.

 

Dende a Concellalía de Educación,Traballo e Benestar do Concello de Carral organizáronse co  IES de Carral diversas actividades para traballar a concienciación sobre a eliminación da violencia de xénero. O día 25 de novembro, data elexida polas Nacións Unidas para conmemorar o Dia internacional da eliminación da violencia contra a muller, en Carral realizouse unha  andaina dende o instituto ata o Concello con todo o alumnado e os seus respectivos titores e titoras, “votándose” á rúa como forma de concienciación. Unha vez alí a clase de 4º leeu o manifesto. A continuación leéronse os diferentes relatos que días antes elaboraron os alumnos e alumnas dol instituto sobre a concienciación para eliminiar a violencia de xénero, e presentáronse distintas pancartas con lemas elaborados por aulas.

Con estas actividades tanto dende o Concello como dende o instituto contribuiremos á construción dunha sociedade máis concienciada para que nun futuro non sexa necesario celebrar este día.

Pódese ver un álbum de fotos do día na páxina municipal de facebook Educación e benestar Carral:

Facebook Educación e Benestar Carral

IMG_7034

 

Publicadas as bases no bop número 214 do 9 de novembro de 2015: Axudas ao estudo a estudantes matriculados en centros de carácter oficial e públicos durante o curso académico 2015-2016 e empadroados no Concello de Carral.

BENEFICIARIOS:

Estudantes de 2º ciclo de educación infantil

Estudantes de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelato ou similares

Formación profesional básica

Ensinanzas universitarias

PRAZO: 10 novembro ata o 19 de noveembro (ambos incluídos)

Para máis información poden chamar ao departamento de Educación 981613520 ou no seguinte enlace

Axudas ao estudo Carral curso 20152016