Carral aproba por unanimidade a desafección das dúas vivendas adscritas ao Vicente Otero Valcárcel Carral

Pleno Carral

O Concello de Carral celebrou esta mañá un pleno ordinario para declarar a desafección das dúas vivendas que aínda están adscritas ao CPI Vicente Otero Valcárcel. O goberno local analizará agora o estado no que se atopan estes inmobles e que medidas se poderían tomar.

Outra das proposicións aprobadas por unanimidade foi a ratificación de solicitude para que Carral se adhira ao convenio entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e Seaga en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. O alcalde, José Luis Fernández Mouriño, sinalou a necesidade de que o Concello se adhiraa este acordo: ” Malia que Carral non está considerado como un municipio propenso aos incendios, adherirnos garantirá ou establecemento dun sistema de xestión de biomasa”.

Na sesión aprobouse a proposta para destinar o superávit orzamentario a amortizar a débeda. A aprobación levou a cabo co voto a favor do Partido Popular e coas abstencións do PSOE e de Asemblea. O portavoz do PSOE, Pablo Couto, expresou o seu desexo de que o diñeiro do superávit destinásese a ” outras intervencións”. Fernández Mouriño replicó que ” xa se fixeron moitas actuacións”, causa da xeración da débeda , e que a intención do goberno ” é pagar esa débeda canto antes, sobre todo de fronte á próxima lexislatura”. Aprobouse tamén a conta xeral do 2017 co voto do Partido Popular a favor e os do PSOE de Carral e Asemblea en contra.

Por último, a corporación aceptou, por unanimidade, a proposta para fixar as festas laborais locais para o 2019. Así, acordouse que estas coincidan co martes de Entroido e co día de San Juan.

Mocións

Na sesión desta mañá presentáronse dúas mocións, unha de Asemblea de Carral e outra do PSOE. A de Asemblea versou sobre a creación dunha ordenanza e regulación de venda de vehículos en espazos públicos. Fernández Mouriño explicou que “esta situación está indo a menos desde a intervención directa do Concello”. Con todo, tal e como indicou, “todas as propostas sobre este tema serán ben recibidas”, concluíu. A moción contou co respaldo do PP e do PSOE e quedou aprobada por unanimidade.

Doutra banda, a do PSOE centrouse na petición á Xunta para adoptar medidas sobre a crecente poboación de jabalíes. Fernández Mouriño indicoulle ao portavoz socialista, Pablo Couto, que as formulacións presentadas na moción (censo de poboación de jabalíes, inventario de danos causados por este animal no termo municipal, etc.) xa se estaban levando a cabo. De feito, tal e como indicou o alcalde, “cada vez que ou Concello recibe un aviso dun veciño por desfeita a causa dúas xabarís, poñémolo en coñecemento dá autoridade pertinente”. Aínda así, e co obxectivo de reforzar as medidas nesta materia, a moción foi aprobada polo PP e polo PSOE coa abstención da Asemblea.

Rogos e preguntas

No apartado de rogos e preguntas, a Asamblea preguntou polas verteduras incontroladas na área de Marco dás Eiras. O alcalde sinalou que o Concello realizou, no que vai de ano, catro limpezas neste espazo, pero que as verteduras seguen aparecendo. Por esa razón, o goberno local estuda agora outras opcións para disuadir aos infractores, como a instalación de cámaras de seguridade nos arredores. Doutra banda, o PSOE de Carral preguntou pola gasolineira que se proxectaba á beira do IES de Carral. Fernández Mouriño respondeu que esta instalación non cumpre cos informes, pero que, a empresa podería presentar alegacións.