Tes dudas sobre a limpeza de montes, distancias das plantacións, etc

Acércate o:

Mércores 27 de xuño de 2018
Casa de Cultura
19:00h

Máis información e inscripcions no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

Por decreto da alcaldía nº 216/2018 do 15 de xuño de 2018 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de cinco traballadores (un oficial de primeira, un oficial de segunda e tres peóns (albaneis)) para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abeiro do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2018.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada completa, durante catro meses, suxeito as condicións das bases que rexen a contratación e a subvención da Excma. Deputación.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o vindeiro 25 de xuño de 2018 incluído.

Se as persoas interesadas desexan optar a máis dun posto deberán presentar unha instancia por cada un deles.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a catorce horas.

oficial de 1ª bases

peón bases

oficial de 2ª bases

De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño de montes de galicia deberase solicitar autorización previa do Concello para a realización de fogueiras na festividade de San Xoan

Máis información no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel charla peón 2018-001

Dende a Policia Local de Carral van explicar unhas normas e darnos uns consellos sobre cómo camiñar con seguridade polas vias. Ao longo da charla repartirán chalecos de visibilidade  como unha das ferramentas de seguridade.

DÍA 30 DE MAIO NO EDIFICIO SOCIAL TOÑITO ESPIÑEIRA ÁS 6 DA TARDE

 

 

 

El Ayuntamiento de Carral ejecuta el proyecto de suministro con instalación “Renovación del alumbrado público del Ayuntamiento de Carral”, acogido a la línea de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. El importe de la inversión total financiada con el préstamo concedido al Ayuntamiento de Carral mediante resolución de 26 de abril de 2016 del director general del IDAE ha sido de 253.615,36 €.
Gracias a esta financiación del referido préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Ayuntamiento de Carral ha pretendido el objetivo de mejorar la iluminación del municipio y reducir el gasto en energía eléctrica, de una forma más limpia y sostenible, obteniendo el resultado de renovar y mejorar el sistema de iluminación pública exterior de todo el municipio. Con esta inversión se han sustituido 615 luminarias convencionales por otras con tecnología LED, mejorando la eficiencia y el ahorro energético. Además, se han reparado los cuadros de mando que se encontraban en mal estado para adaptarlos a la normativa vigente.

FEDER

IDAE

59-CARTEL MOD. ALUMBRADO gall DEFINITIVO-1

dipticos-festa-do-pan-2018-001 dipticos-festa-do-pan-2018-002

Cartel A3_encontros_IES de Carral-07

No marco do proxecto Suprime o Control, vaise a realizar no IES de Carral un encontro coas familias do alumnado que participou nos obradoiros de prevención de violencia de xénero nesta edición 2017/2018. O luns 16 de abril ás 18.30 no IES. Acudide…!! é importante coñecer o que está a pasar e como controlalo.

PINCHA NO SEGUINTE ENLACE PARA DESCARGARA AS BASES E A INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NA FEIRA MEDIEVAL DA FESTA DO PAN DE CARRAL:

BASESPARTICIPAFERIAMEDIEVAL2018

 

INSCRICIONFERIAMEDIEVAL2018

DATAS: 21 E 22 DE ABRIL DE 2018
LUGAR: CASA DA CULTURA

De balde para socios/as de AGA e 50 euros para o resto

cartel apicultura

A Consellería de Medio Ambiente, Terriorio e Infraestruturas publica:

– No DOG nº59 do venres 23 de marzo de 2018:
Axudas á apicultura

Máis información no servizo de medio ambiente do Concello e no teléfono 981670002

axudas apicultura