INFORMACIÓN DE INTERESE SOBRE A XESTIÓN DE BIOMASA

O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe, venres 22 de maio, unha resolución que autoriza aos titulares de montes ou terreos forestais e de fincas en solo rústico que alberguen especies vexetais leñosas ou herbáceas ou aos que ostenten dereitos sobre os memos ao seguinte:

  • A levar a cabo actividades de xestión de biomasa, incluíndo rozas, traballos de mantemento e limpeza de restos en ditos terreos.