INFORMACIÓN DE INTERESE SOBRE MERCAPROXIMIDADE, A CANLE DE COMUNICACIÓN ENTRE PRODUTORES E COMPRADORES

Mercaproximidade é unha canle de comunicación entre produtores e compradores. Esta vía está dispoñible para os seguintes colectivos: produtores de froitas, verduras, mel, produtos apícolas, gandeiros de vacún, porcino, caprino e ovino e para as industrias transformadoras que obteñen unha porcentaxe dos seus ingresos superior ao 50% do sector da hostelería e dos mercados, cerrados actualmente. O único requisito é estar dado de alta no REAGA.

As persoas que precisen máis información poden chamar ao teléfono 678 33 88 96.

 

MERCAPROXIMIDADE 2