INFORMACIÓN DE INTERESE SOBRE O BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL

As persoas beneficiarias das axudas dos Programas do Bono Alugueiro Social e do Bono Alugueiro para vítimas de violencia de xénero non teñen que realizar ningún pago no mes de abril ás persoas propietarias das vivendas.

A Xunta de Galicia pagará, íntegramente, o importe da renda de alugueiro durante o mes de abril. En consecuencia, quedan eximidos da obriga de presentar o recibo correpondente ao citado mes.

As persoas que precisen máis información poden chamar ao teléfono 678338896.

 

BONO ALUGUEIRO SOCIAL