Lista de persoas admitidas para a selección dun/ha auxiliar administrativo/a

Aprobación da lista de admitidos provisionalmente que se eleva a definitiva por non existiren excluídos, nomeamento de tribunal cualificador así como día, lugar e hora da proba do exame tipo test para a selección dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais.

Publícase o presente anuncio para xeral coñecemento das persoas interesadas no procedemento de selección.

Consulta aquí toda a información.