ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A CONTRATACIÓN DUN OFICIAL DE PRIMEIRA/ALBANEL

Publícase a acta do tribunal cualificador para a contratación dun ofiical de primeira/albanel para o departamento de Obras en substitución do titular do posto. 

Outórgaselle a todos os aspirantes un prazo de dous días para reclamacións.

Consulta aquí toda a información.