PROBAS DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN OFICIAL DE PRIMEIRA/ALBANEL

Aprobación da lista de admitidos provisionalmente que eleva a definitiva, nomeamento de tribunal cualificador así como día, lugar e hora das probas de selección para a contratación por substitución dun oficial de primeira/albanel.

Publícase o presente anuncio para xeral coñecemento das persoas interesadas no procedemento de selección dun oficial de primeira/albanel para o departamento de Obras.

Consulta aquí toda a información sobre a contratación.