EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

O Concello de Carral inicia o expediente para a contratación dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais. Coa publicación das presentes bases iníciase o prazo para a presentación de solicitudes.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de RRHH do Concello.