EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUN/HA OFICIAL DE PRIMEIRA/ALBANEL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS

O Concello de Carral inicia o expediente para a contratación dun/ha oficial de primeira/albanel para o departamento de Obras. Coa publicación das presentes bases iníciase o prazo para a presentación de solicutes.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de RRHH do Concello.