PLAN DE CONSERVACIÓN ESPAZO NATURAL DE INTERESE LOCAL RÍO ABELLEIRA

A Xunta de Galicia publicou unha orde no Diario Oficial de Galicia pola cal se abre un prazo de 20 días para presentar alegacións ao plan de conservación Espazo Natural de Interese Local do río Abelleira, paso previo para a súa aprobación definitiva.