CONTRATACIÓN DE TRABALLADOR/A SOCIAL

No decreto 58/2021, do 10 de febreiro de 2021, o sr. alcalde resolve aprobar as bases e iniciar o procedemento de contratación dun/ha traballador/a para o departamento de servizos sociais do Concello de Carral: categoría profesional de traballador/a social, xornada completa, modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular do posto.

Para participar no procedemento, ao abeiro do recollido no punto 4 das bases, os/as interesados/ as poderán facelo segundo o modelo que se adxunta coas bases no prazo de cinco días hábiles contados a partir da publicación do anuncio da convocatoria no taboleiro de anuncios e na web do Concello; isto é, desde o 15 de febreiro ao 22 de febreiro (5 días hábiles).

Máis información no servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de 9 a 14 horas.

Ver DECRETO

Ver BASES DE CONTRATACIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL