El plazo para inscribirse termina el viernes a las 20.00 h. Read more

Este Nadal desde a OMIX (oficina municipal de información xuvenil), organizamos varias actividades para nenos e nenas de diferentes idades do noso concello. Así, xa antes do Nadal, preparamos un obradoiro de postais navideñas, na que os nenos e nenas de entre 3 e 10 anos diseñaron e fixeron as postais coas que felicitaron aos familiares e amigos nestas datas.
Outra das actividades foi a excursión a Silleda Park, un parque de atraccións montado no recinto feiral de Silleda, e onde os rapaces e rapazas de entre 8 e 15 anos aproveitaron toda a tarde para montar nas diferentes atraccións que se instalaron neste recinto.

IMG_20170104_171751

IMG_20170104_151803

IMG_20161223_111006

IMG_20161223_110955

IMG_20161223_110531

Esta Navidad desde la OMIX (oficina municipal de información xuvenil), organizamos varias actividades para niños y niñas de diferentes edades de nuestro ayuntamiento. Así, ya antes de la Navidad, preparamos un taller de postales navideñas, en la que los niños y niñas de entre 3 y 10 años diseñaron e hicieron las postales con las que felicitaron a los familiares y amigos en estas fechas.
Otra de las actividades fue la excursión a Silleda Park, un parque de atracciones montado en el recinto ferial de Silleda, y donde los jóvenes de entre 8 y 15 años aprovecharon toda la tarde para montar en las diferentes atracciones que se instalaron en este recinto.

IMG_20170104_171751

IMG_20170104_151803

IMG_20161223_110955

IMG_20161223_111006

IMG_20161223_110531

La Concejalía de Deporte, organizó este domingo 8 el 10º Torneo de Chave de Navidad. Read more

O Concello de Carral inicia o procedemento de selección dun/ha técnico/a de museo ao abeiro das bases aprobadas por decreto de alcaldía 4/2017, do 5 de xaneiro de 2017, coas seguintes características:

– xornada parcial
– 28 horas semanais, de luns a sábado
– dous meses
– con cargo á subvención da Excma. Deputación da Coruña correspondente ao programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación (FO216).

O tempo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio e do correspondente anuncio no taboleiro do Concello (ata o 17 de xaneiro de 2017 inclusive).

Para máis información poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello chamando ao 981670002.

BASES20170109150830

El Concello de Carral inicia el procedimiento de selección de un/a técnico/a de museo al amparo de las bases aprobadas por decreto de alcaldía 4/2017, del 5 de enero de 2017, con las siguientes características:

– jornada parcial
– 28 horas semanales, de lunes a sábado
– dos meses
– con cargo a la subvención de la Excma. Diputación de A Coruña correspondiente al programa de subvenciones a ayuntamientos o entidades locales para contratar personal técnico para la atención de museos y centros de interpretación (FO216).

El tiempo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y del correspondiente anuncio en el tablón del Concello (hasta el 17 de enero de 2017 inclusive).

Para más información pueden dirigirse al departamento de Personal del Concello llamando al 981670002.

BASES20170109150830

O alcalde de Carral presentou esta mañá as bases da vixésima edición do premio poético “Concello de Carral”.

José Luis Fernández Mouriño, acompañado do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e do delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Ovidio Rodeiro, presentou na Casa da Cultura unha nova edición do certame poético, que continúa co obxectivo de contribuír ao descubrimento e consolidación dos autores en lingua galega.

O alcalde salientoActo presentación Premio Poesía Carral 2017 - 19-webu a colaboración que ofrece a Consellería de Cultura e Educación, a través das súas secretarías xerais de Cultura e de Política Lingüística, que serve para que a Editorial Espiral Maior publique na súa colección de poesía o libro Devalar sen pel de Modesto Fraga que obtivo o premio na pasada edición. O libro presentarase no acto de entrega do premio deste ano, previsto para o 26 de maio.

Fernández Mouriño resaltou os 20 anos de traxectoria que leva acumulado o concurso. Co gallo destes aniversario, o alcalde anunciou que ademais do concurso, estase a filmar un documental que repasará as dúas décadas de vida do certame, e que servirá para repasar o que ten acontecido na poesía galega neste período. Presentou tamén outras actividades relacionadas coa poesía que se desenvolverán nos centros de ensino e que servirán para espallar a poesía polas rúas de Carral.

Pola súa banda Anxo Lorenzo resaltou tamén a traxectoria, xa extensa, deste premio e salientou o valor que ten para apoiar á escrita lírica galega. Salientou que o certame de Carral é dos que maior prestixio lles está a outorgar aos escritores e escritoras que o están a gañar, servindo para uns como o certame que abre as portas a unha nova carreira literaria, e para outros supón a consolidación da súa traxectoria poética. O secretario xeral tamén quixo incidir na importancia de que Edicións Espiral Maior acolla desde os inicios do certame, a publicación dos libros gañadores na súa colección de poesía, a máis importante do xénero. Que os libros premiados en Carral formen parte desta colección é un importante valor que ten este concurso.

A nova edición do certame contempla un prazo para presentar exemplares aberto ata o 8 de abril. Poderán presentar obras os autores e autoras maiores de idade, con poemarios cun mínimo de 500 versos escritos en lingua galega.

O premio entregarase o 26 de maio, dentro dos actos das Letras Galegas en Carral, no que ademais se prevé a presentación do libro gañador da décima novena edición do concurso, titulado Devalar sen pel, do que é autor Modesto Fraga.

Bases XX Concurso de Poesía Concello de Carral

El alcalde de Carral presentó esta mañana las bases de la vigésima edición del premio poético “Concello de Carral”.

José Luis Fernández Mouriño, acompañado del secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y del delegado territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Ovidio Rodeiro, presentó en la Casa de la Cultura una nueva edición del certamen poético, que continúa con el objetivo de contribuir al descubrimiento y consolidación de los autores en lengua gallega.

Acto presentación Premio Poesía Carral 2017 - 19-webEl alcalde destacó la colaboración que ofrece la Consellería de Cultura e Educación, a través de sus secretarías xerais de Cultura y de Política Lingüística, que sirve para que la Editorial Espiral Maior publique en su colección de poesía el libro Devalar sen pel de Modesto Fraga que obtuvo el premio en la pasada edición. El libro se presentará en el acto de entrega del premio de este año, previsto para lo 26 de mayo.

Fernández Mouriño resaltó los 20 años de trayectoria que lleva acumulado el concurso. Con motivo de este aniversario, el alcalde anunció que además del concurso, se está filmando un documental que repasará las dos décadas de vida del certamen, y que servirá para repasar lo que ha acontecido en la poesía gallega en este período. Presentó también otras actividades relacionadas con la poesía que se desarrollarán en los centros de enseñanza y que servirán para extender la poesía por las calles de Carral.

Por su parte Anxo Lorenzo resaltó también la trayectoria, ya extensa, de este premio y destacó el valor que tiene para apoyar a la escritura lírica gallega. Destacó que el certamen de Carral es de los que mayor prestigio les está otorgando a los escritores y escritoras que lo están ganando, sirviendo para unos como el certamen que abre las puertas a una nueva carrera literaria, y para otros supone la consolidación de su trayectoria poética. El secretario xeral también quiso incidir en la importancia de que Edicións Espiral Maior acoja desde los inicios del certamen, la publicación de los libros ganadores en su colección de poesía, la más importante del género. Que los libros premiados en Carral formen parte de esta colección, es un importante valor que tiene este concurso.

La nueva edición del certamen contempla un plazo para presentar ejemplares abierto hasta el 8 de abril. Podrán presentar obras los autores y autoras mayores de edad, con poemarios con un mínimo de 500 versos escritos en lengua gallega.

El premio se entregará el 26 de mayo, dentro de los actos de las Letras Gallegas en Carral, en el que además se prevé la presentación del libro ganador de la décima novena edición del concurso, titulado Devalar sen pel, del que es autor Modesto Fraga.

Bases XX Concurso de Poesía Concello de Carral