carnaval-cartel-2-2017-1-001

CARNAVAL 2017 EN AYUNTAMIENTO DE CARRAL

DOMINGO 26.- FIESTA Y DESFILE DE DISFRACES INFANTIL EN CAMPO DA FEIRA a partir de las cinco y media.

BAILE DE MAYORES EN EDIFICIO SOCIAL TOÑITO ESPIÑEIRA

MARTES 28.- a partir de las cinco  

TARDE DE CARNAVAL CON CONCURSO Y DESFILE DE CARROZAS, COMPARSAS Y ADULTOS INDIVIDUALES Y GRUPOS POR LAS CALLES DE CARRAL Y CON  CHARANGA NBA

Carrozas y comparsas apuntarse en el Edificio Toñito Espiñeira en 981613520

ESTAS Y MUCHAS ACTIVIDADES Y SORPRESAS MAS TE ESPERAN EN CARRAL. NO TE LAS PIERDAS

SI LLUEVE VAMOS PARA EL PABELLÓN O ESPIÑO

Logo de que no día de onte, 15 de febreiro de 2017, se reunisen os membros do tribunal para valorar a documentación presentada polos candidatos admitidos definitivamente e posteriormente se procedese a realización da entrevista profesional, publícase a acta íntegra coa candidata proposta para ocupar o posto de técnico de museo e as puntuacións finais.

acta tribunal

Después de que en el día de ayer, 15 de febrero de 2017, se reunisen los miembros del tribunal para valorar la documentación presentada por los candidatos admitidos definitivamente y posteriormente se procediese a la realización de la entrevista profesional, se publica la acta íntegra con la candidata propuesta para ocupar el puesto de técnico de museo y las puntuaciones finales.

acta tribunal

Dende a Biblioteca Municipal estase a organizar un club de lectura para todos os amantes dos libros e con gañas de compartir as súas vivencias literarias.Cartel - Club de Lectura 2017.

Os clubs de lectura presenciais consisten en grupos de persoas que se reúnen periodicamente para valorar e comentar libros que previamente foron escollidos coa axuda dun coordinador do club.

Para participar, so é necesario amar a lectura e ter interese en compartir opinións e puntos de vista. Os libros recomendados proporciónaos a propia biblioteca.

As xuntanzas serán en principio os mércores, cada dúas semanas en horario de 19:00 a 20:30 horas, e a inscrición está aberta para todos os lectores maiores de 15 anos.

Os interesados poderán anotarse na Biblioteca Pública Municipal da Casa da Cultura ou chamando ó teléfono 981 672 580. A data de comezo será o vindeiro 8 de marzo.

Desde la Biblioteca Municipal se está organizando un club de lectura para todos los amantes de los libros y con ganas de compartir sus vivencias literarias.Cartel - Club de Lectura 2017.

Los clubes de lectura presenciales consisten en grupos de personas que se reúnen periódicamente para valorar y comentar libros que previamente fueron escogidos con la ayuda de un coordinador del club.

Para participar, sólo es necesario amar la lectura y tener interés en compartir opiniones y puntos de vista. Los libros recomendados los proporciona la propia biblioteca.

Las reuniones serán en principio los miércoles, cada dos semanas en horario de 19:00 a 20:30 horas, y la inscripción está abierta para todos los lectores mayores de 15 años.

Los interesados podrán anotarse en la Biblioteca Pública Municipal de la Casa de la Cultura o llamando al teléfono 981 672 580. La fecha de comienzo será el próximo 8 de marzo.

Achégase a este anuncio decreto da acaldía do nove de febreiro de 2017 coa relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para o posto de técnico de museo así como o día, o lugar e a hora da fase de entrevista persoal.

DECRETO 36-2017 SELECCION TECNICO-A MUSEO ADMITIDOS-EXCLUIDOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA

Se adjunta e este anuncio decreto de la acaldía del nueve de febrero de dos mil diecisiete con la relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para el puesto de técnico de museo además del día, el lugar y la hora de la fase de entrevista persoal.

DECRETO 36-2017 SELECCION TECNICO-A MUSEO ADMITIDOS-EXCLUIDOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA

O proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» é un proxecto europeo cofinanciado polo programa ERASMUS+ 2014-2020, que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais – como iniciativa, creatividade, responsabilidade, traballo en equipo, comunicación ou competencias lingüísticas – a través da aprendizaxe non formal e informal, e que poña á vez en práctica determinados valores – como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes— o coñecemento doutros ambientes de traballo e a adquisición de competencias técnicas. Trátase dunha experiencia de participación activa na vida das administracións e na vida destas comunidades locais de acollida, que se pretende que reverta positivamente nelas e fomente o voluntariado local e europeo.

Imaxe nova 1 páx web

O tempo de voluntariado do proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente polo programa ERASMUS+, ten unha duración de 6 meses. Está promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia). Así un mozo ou moza de Carral realizará o Servicio de Voluntariado Europeo nesta rexión italiana, entre abril e outubro, e dous mozos ou mozas italianos/as no noso concello entre marzo e agosto.

Se tes entre 18 e 30 anos, e estas interesado en realizar o Servizo de Voluntariado Europeo no país italiano infórmate na OMIX. No proceso de selección darase prioridade a aqueles mozos e mozas que formen parte de colectivos en risco de exclusión social, ou ben que estean en situación de inactividade e que posúan menos oportunidades para acceder á formación ou ao mundo laboral.

Se precisas máis información podes pasarte pola OMIX (1º andar da Casa da Cultura) ou chamar ó teléfono 981.672.580

El proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), después de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» es un proyecto europeo cofinanciado por el programa ERASMUS+ 2014-2020, que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales – como iniciativa, creatividad, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación o competencias lingüísticas – a través del aprendizaje no formal e informal, y que ponga a la vez en práctica determinados valores – como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes— y el conocimiento de otros ambientes de trabajo y la adquisición de competencias técnicas. Se trata de una experiencia de participación activa en la vida de las administraciones y en la vida de estas comunidades locales de acogida, que se pretende que revierta positivamente en ellas y fomente el voluntariado local y europeo.

Imaxe nova 1 páx web

El tiempo de voluntariado del proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente por el programa ERASMUS+, tiene una duración de 6 meses. Está promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia). Así un o una joven de Carral realizará el Servicio de Voluntariado Europeo en esta región italiana, entre abril y octubre, y dos jóvenes italianos/as en nuestro ayuntamiento entre marzo y agosto.

Se tienes entre 18 y 30 años, y estás interesado/a en realizar el Servicio de Voluntariado Europeo en el país italiano, infórmate en la OMIX. En el proceso de selección se dará prioridad a aquellos/as jóvenes que formen parte de colectivos en riesgo de exclusión social, o bien que estén en situación de inactividad e que tengan menos oportunidades para acceder a la formación o al mundo laboral.

Si necesitas mas información puedes pasarte por la OMIX (1ª planta de la Casa de la Cultura) o llamar al teléfono 981.672.580