La Concejalía de Cultura organiza una exposición de su Escuela de Telares y Tapices, con trabajos confecciones en el curso actual.

En la exposición se presentarán una veintena de obras con diversas técnicas que fueron perfeccionando a lo largo del curso que imparte la profesora Josefina Sedes.

La muestra abrirá al público entre el 6 y el 15 de mayo.

La escuela de tapices es la más antigua de las que mantiene la Concejalía de Cultura y son muchas de sus alumnas las que llevan más de 17 años trabajando estas técnicas..

Cartel exposición tapices 2015.

Imprimir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImprimirA Festa do Pan de Carral é unha celebración na que se unirán os produtos gastronómicos coas actividades de convivencia musicais, unindo historia, música tradicional e festa. Celebrarase o 9-10 de maio de 2015, dedicando todo un fin de semana á exaltación deste produto típico identificativo do concello de Carral.

Para información chamar ao departamento de Comercio do Concello de Carral 981613520.

Imprimir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImprimirLa Fiesta del Pan de Carral es una celebración en la que se unirán los productos gastronómicos con las actividades de convivencia musicales, uniendo historia, música tradicional e fiesta. Se celebrara del 9 al 10 de mayo de 2015, dedicando todo un fin de semana a la exaltación de este producto típico e identificativo del Ayuntamiento de Carral.

Para información llamar al departamento de Comercio del Ayuntamiento de Carral 981613520.

Acércase a XIII Festa do Pan de Carral 2015 que serán o próximo 9-10 de maio de 2015, polo tanto ábrese o prazo para solicitar un lugar para formar parte da Feira medieval que se celebra no evento.

Quen estea interesado pode pode descargar a documentación necesaria nos enlaces de información ou chamar ao departamento de comercio ao 981613520 a partir do luns 6 de abril ata o 7 de maio de 2015.

Descargar bases para participar na Feira Medieval da XIII Festa do Pan de Carral

Se acerca la XIII Fiesta del Pan de Carral 2015 que será el próximo 9-10 de mayo de 2015. Por tanto se abre el plazo para solicitar un lugar para formar parte de la Feria medieval que se celebra en el evento.

Quien esté interesado puede descargar la documentación necesaria en los enlaces de información o llamar al departamento de comercio al 981613520 a partir del lunes 6 de abril hasta el 7 de mayo de 2015.

Descargar bases para participar en la Feria Medieval da XIII Fiesta del Pan de Carral

taller apoio emprendedorO concello de Carral atendeu a unha ducia de emprendedores do Concello de Carral no Taller de apoio ao emprendedor no cal se asesorou para montar unha empresa por conta propia e sobre as posibles financiacións para poder levar a cabo as ideas propias. Continua o apoio levándoos da man a cada un deles para que amosen as súas inquedanzas e dúbidas e poidan chegar a levar a cabo os seus obxectivos como emprendedores.

Para máis información chamar ao departamento de emprego do Concello de Carral 981613520.

taller apoio emprendedor

El Ayuntamiento de Carral atendió a una docena de emprendedores del Ayuntamiento de Carral en el Taller de apoyo al emprendedor en el cual se asesoró para montar una empresa por cuenta propia y sobre las posibilidades de financiación para poder llevar a cabo las ideas propuestas. Continua el apoyo llevando de la mano a cada uno de ellos para que muestren sus inquietudes y dudas, y puedan llegar a llevar a cabo sus objetivos como emprendedores.

Para más información llamar al departamento de empleo del Ayuntamiento de Carral 981613520.

Logo de realizadas as entrevistas persoais, segundo a base 8ª das aprobadas para rexer a selección dun/ha traballador/a, publícase a puntuación das mesmas así como a puntuación total resultante da suma da fase de concurso e da fase de entrevista.

 

 

acta puntuación global

Después de realizar las entrevistas personales, según la base 8ª de las aprobadas para hacer la selección de un trabajador/a, publícase la puntuación de las mismas así como la puntuación total resultante de suma de la fase del concurso y de la fase de entrevista.

acta puntuación global

Logo de realizadas as entrevistas persoais, segundo a base 8ª das aprobadas para rexer a selección dun/ha educador/a social, publícase a puntuación das mesmas así como a puntuación total resultante da suma da fase de concurso e da fase de entrevista.

 

 

acta puntuación global