O Centro Social de Barcia acolle desde onte, no cabodano do nacemento de Luis Seoane, unha placa que homenaxea a este importante pintor, escritor e editor galego. A súa relación coa parroquia de Sumio ven dada pola familia da súa dona, Maruja.

O acto, promovido por Acto XI Agasallo a Luis Seoane en Barcia - 40wRosa Espiñeira e a editorial Figurando Recuerdos, coa participación da Concellería de Cultura do Concello de Carral e dos alumnos de 5º do CEIP Vicente Otero Valcárcel , consistiu no descubrimento da placa, a lectura de textos de Luis Seoane e o plantado de ruda e un dente de allo, en lembranza do libro co mesmo título. O acto titulouse Agasallo a Luis Seoane, sendo esta a súa 11ª edición, levándose a cabo as anteriores na cidade da Coruña.

No acto tamén participaron o alcalde José Luís Fernández Mouriño, a concelleira de Cultura, Margarita Ramilo, e José Martínez Romero, que fora amigo do pintor. Este último contoulle aos rapaces do colexio, detalles da vida de Luis Seoane e Maruja.

Acto XI Agasallo a Luis Seoane en Barcia - 40wEl Centro Social de Barcia acoge desde ayer, en el aniversario del nacimiento de Luis Seoane, una placa que homenajea a este importante pintor, escritor y editor gallego. Su relación con la parroquia de Sumio viene dada por la familia de su esposa, Maruja.

El acto, promovido por Rosa Espiñeira y la editorial Figurando Recuerdos, con la participación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral y de los alumnos de 5º del CEIP Vicente Otero Valcárcel , consistió en el descubrimiento de la placa, la lectura de textos de Luis Seoane y el plantado de ruda y un diente de ajo, en recuerdo del libro con el mismo título. El acto se tituló Agasallo a Luis Seoane, siendo ésta su 11ª edición, llevándose a cabo las anteriores en la ciudad de A Coruña.

En el acto también participaron el alcalde José Luis Fernández Mouriño, la concejaal de Cultura, Margarita Ramilo, y José Martínez Romero, que había sido amigo del pintor. Este último le contó a los niños del colegio, detalles de la vida de Luis Seoane y Maruja.

A Concellería de Cultura ven de pendurar en Youtube o documental 20 anos do Premio de Poesía Concello de Carral, para que o seu visionado sexa accesible e libre.

O audiovisual, de 35 minutos de duración e elaborado pola produtora Tingalaranga, ofrece os detalles do que ten acontecido nestas dúas décadas de vida do certame, e o valor que foi adquirindo no ambiente literario galego para descubrir novos valores ou para consolidar outros xa coñecidos.

Interveñen no documental todos os escritores e escritoras premiadas, críticos literarios, algúns membros que formaron parte dos xurados, así como os responsables municipais do premios. Repásase desde como naceu a idea de crear este premio literario, ata a actualidade, no que Carral xa forma parte da literatura galega.

O documental pode verse na canle Cultura Concello de Carral en Youtube, no seguinte enlace: https://youtu.be/2wVp1xkzVoM

Na mesma canle acábase de subir tamén un vídeo cun resumo de como transcorreu o acto da 20ª edición do premio, que tivo lugar o pasado 26 de maio. No acto entregouse o premio a Xosé Luís Mosquera Camba e presentouse a publicación do libro gañador no 2016 Devalar sen pel, de Modesto Fraga. O acto pode verse no seguinte enlace: https://youtu.be/7HUkX5dAo5U

 

Con data do 31 de maio de 2017 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos definitivos así como nomear ao tribunal para o procedemento de selección e fixar o día, o lugar e a data da entrevista profesional recollida no punto 5.3 das bases que rexen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con data do 31 de maio de 2017 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos definitivos así como nomear ao tribunal para o procedemento de selección e fixar o día, o lugar e a data da entrevista profesional recollida no punto 5.3 das bases que rexen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con fecha del 31 de mayo de 2017 se resolvió aprobar la lista de admitidos definitivos así como nombrar al tribunal para el procedimiento de selección y fijar el dia, el lugar y la fecha de la entrevista profesional recogida en el punto 5.3 de las bases que rigen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con fecha del 31 de mayo de 2017 se resolvió aprobar la lista de admitidos definitivos así como nombrar al tribunal para el procedimiento de selección y fijar el dia, el lugar y la fecha de la entrevista profesional recogida en el punto 5.3 de las bases que rigen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia deberase solicitar autorización previa do Concello para a realización de fogueiras na festividade de San Xoán.

De acuerdo con la Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia se deberá solicitar autorización previa del Concello para la realización de hogueras en la festividad de San Juan.

Nun acto que se desenvolveu na Casa da Cultura, o alcalde de Carral, José Luís Fernández Mouriño, entregou o 20º Premio de Poesía Concello de Carral ao autor bergondés, Acto Premio Poesía Carral 2017 - 19w Xosé Luís Mosquera Camba, que xa fora premiado neste certame na súa décima edición. Na presente convocatoria gañou co poemario titulado Das árbores tropicais e do amor, que o xurado cualificou como “un poemario de grande orixinalidade que domina a tradición, mesmo a non convencional, e que recorre a unha linguaxe depurada para, a través dela, facer unha viaxe xeográfica e tamén emocional onde teñan cabida outras linguas e presenzas culturais de gran calado.”

Mosquera Camba recibiu o premio económico de 2500 euros e unha peza do escultor Miguel Couto. O seu poemario publicarase no 2018 na colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

No mesmo acto presentouse o libro gañador na pasada edición, Devalar sen pel, de Modesto Fraga. O libro, que estará dispoñible nas librarías a partir dos vindeiros días, foi presentado polo editor Miguel Anxo Fernán Vello e polo propio autor, e supón un cambio estilístico na traxectoria literaria do escritor fisterrán. É un libro escrito con voz de muller, no que repasa algunhas das principais loitas sociais e feministas que se están a dar no mundo.

O acto do 20º Premio de Poesía de Carral, que contou coa participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, serviu taménActo Premio Poesía Carral 2017 - 43w para presentar o documental sobre as dúas décadas de vida deste certame, e que a partir da semana vindeira estará dispoñible para o seu libre visionado na internet.

A parte musical do acto correu a cargo do cantante portugués afincado en Galicia, Gonçalo Guerreiro, que presentou algunhas cancións do seu recente álbum titulado Ar.