En un acto que se desarrolló en la Casa de la Cultura, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, entregó el 20º Premio de Poesía Concello de Carral al autor bergondés, Acto Premio Poesía Carral 2017 - 19w Xosé Luís Mosquera Camba, que ya había sido premiado en este certamen en su décima edición. En la presente convocatoria ganó con el poemario titulado Das árbores tropicais e do amor, que el jurado calificó cómo “un poemario de gran originalidad que domina la tradición, mismo la no convencional, y que recurre a un lenguaje depurado para, a través del, hacer un viaje geográfico y también emocional donde tengan cabida otras lenguas y presencias culturales de gran calado.”

Mosquera Camba recibió el premio económico de 2500 euros y una pieza del escultor Miguel Couto. Su poemario se publicará en el 2018 en la colección de poesía de Ediciones Espiral Maior.

En el mismo acto se presentó el libro ganador en la pasada edición, Devalar sen piel, de Modesto Fraga. El libro, que estará disponible en las librerías a partir de los próximos días, fue presentado por el editor Miguel Anxo Fernán Vello y por el propio autor, y supone un cambio estilístico en la trayectoria literaria del escritor fisterrán. Es un libro escrito con voz de mujer, en el que repasa algunas de las principales luchas sociales y feministas que se están dando en el mundo.

El acto del 20º Premio de Poesía de Carral, que contó con la participación del secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, sirvió también para presentar el documental sobre las dos Acto Premio Poesía Carral 2017 - 43wdécadas de vida de este certamen, y que a partir de la semana próxima estará disponible para su libre visionado en internet.

La parte musical del acto corrió a cargo del cantante portugués afincado en Galicia, Gonçalo Guerreiro, que presentó algunas canciones de su reciente álbum titulado Ar.

Cartel acto Poesía 2017.A Casa da Cultura de Carral acollerá este venres, ás 20:00 h, o acto do 20º Certame de Poesía Concello de Carral, no que se lle entregará o premio a Xosé Luís Mosquera Camba por gañar esta edición co seu libro Das árbores tropicais e do amor, e no que tamén se presentará a publicación do gañador do ano pasado, Devalar sen pel do poeta fisterrán Modesto Fraga.

O acto estará presidido polo alcalde José Luis Fernández Mouriño, e contará tamén coa participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, do escritor e editor Miguel Anxo Fernán Vello, e de Inma Otero Varela, membro do xurado da presente edición.

O acto servirá tamén para a estrea do audiovisual que o Concello de Carral realizou para repasar estas dúas décadas da vida do certame, no que aparecen todos os premiado, así como o editor Miguel Anxo Fernán Vello, varios especialistas e escritores e escritoras que formaron parte dos xurados, o actual alcalde, o exconcelleiro de Cultura, Lois Anxo Ferreiro, que tivo a iniciativa de poñer en marcha este premio, e o técnico de Cultura municipal, Carlos Lorenzo, que foi o coordinador desde o nacemento do premio. O documental estará presente na rede a partir desta fin de semana.

A parte musical do acto correrá  a cargo de Gonçalo Guerreiro, presentando temas do seu disco Ar, con temas creados a partir de poemas do escritor portugués Fernando Pessoa na súa versión orixinal. Ao igual que en todas as edicións deste premio, o Concello de Carral, grazas á colaboración da Xunta de Galicia, agasallan aos asistentes o libro que se presenta. Nesta ocasión Modesto Fraga poderá dedicarllo aos participantes no acto.

No marco desta celebración dos 20 anos do certame Concello de Carral, nos exteriores da Casa da Cultura estará ata o 8 de xuño unha exposición que revisa aos gañadores e gañadoras do premio, con datos biográficos e fragmentos da súa poesía. Tamén a Concellería de Cultura desenvolveu nos centros de ensino de Carral concursos e obradoiros de poesía, co fin de fomentar entre os máis novos, tanto a lectura como a creación poética.

Cartel acto Poesía 2017.La Casa de la Cultura de Carral acogerá este viernes, a las 20:00 h, el acto del 20º Certamen de Poesía Concello de Carral, en el que se le entregará el premio a Xosé Luís Mosquera Camba por ganar esta edición con su libro Das árbores tropicais e do amor, y en el que también se presentará la publicación del ganador del año pasado, Devalar sen pel del poeta fisterrán Modesto Fraga.

El acto estará presidido por el alcalde José Luis Fernández Mouriño, y contará también con la participación del secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, del escritor y editor Miguel Anxo Fernán Vello, y de Inma Otero Varela, miembro del jurado de la presente edición.

El acto servirá también para el estreno del audiovisual que el Ayuntamiento de Carral realizó para repasar estas dos décadas de la vida del certamen, en el que aparecen todos los premiado, así como el editor Miguel Anxol Fernán Vello, varios especialistas y escritores y escritoras que formaron parte de los jurados, el actual alcalde, el exconcejal de Cultura, Lois Anxo Ferreiro, que tuvo la iniciativa de poner en marcha este premio, y el técnico de Cultura municipal, Carlos Lorenzo, que fue el coordinador desde el nacimiento del premio. El documental estará presente en la red a partir de este fin de semana.

La parte musical del acto correrá  a cargo de Gonçalo Guerreiro, presentando temas de su disco Ar, con temas creados a partir de poemas del escritor portugués Fernando Pessoa en su versión original. Al igual que en todas las ediciones de este premio, el Ayuntamiento de Carral, gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia, regalan a los asistentes el libro que se presenta. En esta ocasión Modesto Fraga podrá dedicárselo a los participantes en el acto.

En el marco de esta celebración de los 20 años del certamen Concello de Carral, en los exteriores de la Casa de la Cultura estará hasta el 8 de junio una exposición que revisa a los ganadores y ganadoras del premio, con datos biográficos y fragmentos de su poesía. También la Concejalía de Cultura desarrolló en los centros de enseñanza de Carral concursos y talleres de poesía, con el fin de fomentar entre los más jóvenes, tanto la lectura como la creación poética.

Por decreto da alcaldía do 16 de maio de 2017 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de dous peóns, albaneis, para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abiero do Programa de integración laboral 2017.

Trataríase de dous contratos de obra ou servizo determinado, a xornada completa, un por un período de catro meses e outro dende xuño ata o 31 de decembro de 2017.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na web do Concello, é dicir, ata o vindeiro 25 de maio, incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a dúas.

PEÓNS

Por decreto da alcaldía do 16 de maio de 2017 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de un oficial de primeira, albanel, para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abiero do Programa de integración laboral 2017.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada completa, ata o 31 de decembro de 2017.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na web do Concello, é dicir, ata o vindeiro 25 de maio, incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a dúas.

OFICIAL DE PRIMEIRA

Por decreto de la alcaldía del 16 de mayo de 2017 se aprobaron las bases que regirán la contratación de dos peones, albañiles, para la cuadrilla de obras y servicios mínimos municipales subvencionada por la Diputación de La Coruña al amparo del Programa de integración laboral 2017.

Se trataría de dos contratos de obra o servicio determinado, a jornada completa, uno por un período de cuatro meses y otro desde junio hasta el 31 de diciembre de 2017.

El plazo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles desde la publicación de este anuncio en la web del Concello, es decir, hasta el próximo 25 de mayo, incluido.

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al servicio de Personal del Concello de Carral en horario de nueve a catorce horas.

PEÓNS

Por decreto de la alcaldía del 16 de mayo de 2017 se aprobaron las bases que regirán la contratación de un oficial de primera, albañil, para la cuadrilla de obras y servicios mínimos municipales subvencionada por la Diputación de La Coruña al amparo del Programa de integración laboral 2017.

Se trataría de un contrato de obra o servicio determinado, a jornada completa, hasta el 31 de diciembre de 2017.

El plazo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles desde la publicación de este anuncio en la web del Concello, es decir, hasta el próximo 25 de mayo, incluido.

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al servicio de Personal del Concello de Carral en horario de nueve a catorce horas.

OFICIAL DE PRIMEIRA

A Concellería de Cultura do Concello de Carral leva a cabo unha serie de actividades que servirán para conmemorar as Letras Galegas, dedicadas este ano ao escritor Carlos Casares MouriCartel Letras Galegas 2017 Carralño.

Polas diversas dependencias da Casa da Cultura hai unha exposición dedicada a Casares, na que se explica a súa traxectoria vital e literaria. No exterior do mesmo centro cultural está instalada outra mostra que repasa os vinte anos do Certame de Poesía Concello de Carral. Esta exposición presenta aos autores e autoras que obtiveron este prestixioso galardón, con breves reseñas bibliográficas e poemas de cada un deles.

Unha terceira exposición é a que presenta as creacións do alumnado da Escola Municipal de Teares e Tapices de Carral. Na sala polivalente do edificio Toñito Espiñeira estará esta mostra ata o 28 deste mes.

A Biblioteca municipal súmase á homenaxe ás nosas letras cunha sesión de contos teatralizados. Será o xoves 18 de maio, ás 18:00 h, coa compañía Elefante Elegante, que presentará “O xigante”. Estaba anunciada outra sesión a cargo da compañía Sarabela Teatro para o día 25 de maio, mais por circunstancias imprevistas por parte da compañía, esta actuación queda adiada ao mes de outubro.

O 25 de maio entregaranse os premios dos concursos escolares de poesía e o venres  26 terá lugar o acto central do Certame de Poesía Concello de Carral, entregando o premio a Xosé Luís Mosquera Camba, presentando o libro Devalar sen pel de Modesto Fraga, presentando o documental sobre os 20 anos do premio, e coa música de Gonçalo Guerreiro.

Serán días para festexar o noso idioma e a nosa literatura cun amplo abano de actividades culturais.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral lleva a cabo una serie de actividades que servirán para conmemorar las Letras Gallegas, dedicadas este año al escritor Carlos Casares Mouriño.

Cartel Letras Galegas 2017 CarralPor las diversas dependencias de la Casa de la Cultura hay una exposición dedicada a Casares, en la que se explica su trayectoria vital y literaria. En el exterior del mismo centro cultural está instalada otra muestra que repasa los veinte años del Certamen de Poesía Concello de Carral. Esta exposición presenta a los autores y autoras que obtuvieron este prestigioso galardón, con breves reseñas bibliográficas y poemas de cada uno de ellos.

Una tercera exposición es la que presenta las creaciones del alumnado de la Escuela Municipal de Telares y Tapices de Carral. En la sala polivalente del edificio Toñito Espiñeira estará esta muestra hasta el 28 de este mes.

La Biblioteca municipal se suma al homenaje a nuestras letras con una sesión de cuentos teatralizados. Será el jueves 18 de mayo, a las 18:00 h, con la compañía Elefante Elegante, que presentará O Xigante. Estaba anunciada otra sesión a cargo de la compañía Sarabela Teatro para el día 25 de mayo, pero por circunstancias imprevistas por parte de la compañía, esta actuación queda retrasada al mes de octubre.

El 25 de mayo se entregarán los premios de los concursos escolares de poesía y el viernes  26 tendrá lugar el acto central del Certamen de Poesía Concello de Carral, entregando el premio a Xosé Luís Mosquera Camba, presentando el libro Devalar sn pel de Modesto Fraga, presentando el documental sobre los 20 años del premio, y con la música de Gonçalo Guerreiro.

Serán días para festejar nuestro idioma y nuestra literatura con un amplio abanico de actividades culturales.

Este fin de semana xa hai desculpa para dar unha volta e vir a Carral . Durante todo o fin de semana teremos un montón de entretenementos para grandes e pequenos.

Bocadillo Cardiosaudable

Obradoiro de pan para nenos/ as

Feira medieval

Espectáculo da Compañía Alas Circo Teatro desde Córdoba

Exhibición de cetrería e torneiro

Campaña de intercambio de comida por libros

Charangas polo día  e orquestras pola noite

O domingo,

Estreo do espectáculo Camiño de Santiago de Queiman e Andrea Pousa

Misa na honra a  San Honorato, patrón dos panadeiros coa Coral Polifónica Aires de Carral

Traballo do Pan do alumnado de 6ª de primaria do CEIP Vicente Otero Valcárcel nunha carpa na Festa

Traballos do alumnado de 1º,2º, e 3º da ESO do Ies de Carral FESTIPÁN 2017: kamixhibai, cantares de cego, a muiñeira do molete, exposicións no Edificio Social Toñito Espiñeira e xogos de mesa  “Pan Comido” nunha carpa na Festa

VI Xuntanza de Motos coa colaboración do Clube Red Celtas Northside

 

diptico2 diptico1

 

Para máis información poden chamar ao 981670002-981613520