De acordo ca lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, deberase presentar:

COMUNICACIÓN PREVIA AO CONCELLO PARA A REALIZACIÓN DAS FOGUEIRAS NA FESTIVIDADE DE SAN XOÁN

Máis información no servicio de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

comunicacion previa san xoan 2019

A Consellería de Medio Rural, publica:

– DOG nº98 do venres 24 de maio de 2019

AXUDAS Á APICULTURA

Máis información no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

AnuncioG0426-140519-0001_gl

AnuncioG0426-140519-0002_gl

Apróbanse as axudas ao estudo do Concello de Carral para o curso 2018-2019

Ata o 11 de xuño pódense presentar solicitude para axudas ao estudo os estudantes empadronados en Carral que cumpran os seguintes requisitos:

1.–Estando empadroados/as no municipio de Carral, as persoas que se atopan en algunha/s das circunstancias seguintes:

2.–Estudantes de 2.º ciclo de educación infantil que cursen  os seus estudos en centros de carácter oficial, públicos ou concertados.

3.–Estudantes que se atopen en algunha/s das seguintes circunstancias: 3.a).–Estar matriculados/as en calquera curso dos estudos de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelato ou similares) durante o curso 2018/2019 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.

3.b).–Estar matriculados/as na formación profesional básica durante o curso 2018/2019 nun centro de carácter oficial, público ou concertado. 4.–Estar matriculados/as en calquera curso das seguintes ensinanzas universitarias do sistema universitario español realizados en centros españois, públicos ou privados, con validez no territorio nacional: ensinanzas conducentes a títulos oficiais de Grado ou Máster (no Doctorado); ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Mestre/a, Enxeñeiro/a Técnico/a e Arquitecto/a Técnico/a”

Bases axudas ao estudo

Bases con solicitude

 

“ESC CARRAL 4 YOUR FUTURE!”. Ese é o nome do novo proxecto de voluntariado que está desenvolvendo a OMIX de Carral.

Este proxecto, que este ano pasa a estar financiado polo Corpo Europeo de Solidaridade, conta con tres entidades, Comune di Prato (Italia), a Fundación Cross Culture International (Malta) e o propio Concello de Carral.

A partir do mes de setembro enviaremos dous voluntarios/as, un/ha a Prato e outro/a a Malta, durante un período de seis meses, e recibiremos asemesmo un/ha voluntario/a de cada un de estes paises.

Todos/as os mozos/as interesados/as en facer este voluntariado, teñen todos os gastos pagos, xa que reciben uns cartos para a manutención, dispoñen do aloxamento totalmente gratuíto, e ademais recibirán 160 € mensuais para os seus gastos persoais. Tamén se lles da 275 € para o billete de España/Italia – Italia/España, e 360 € para o billete España/Malta – Malta/España.

O único requisito para poder ser voluntario/a é ter entre 18 e 30 anos, e acudir a unha sesión informativa que organizaremos e anunciaremos nas vindeiras semanas. Non é necesario ter ningún tipo de formación específica.

As actividades que o /a voluntario/a tería que facer, serían:
– Prato, Italia: desenvolver actividades de voluntariado ao longo de estes 6 meses (setembro 2019 – marzo 2020) na Oficina Xuvenil municipal local, con tarefas como apoio á organización en talleres e actividades para a xuventude e colaboración na preparación de materiais e recursos específicos multiculturais e multimedia.
– Paola, Malta: tamén durante 6 meses (setembro 2019 – marzo 2020), realizará en diversos centros escolares, campañas de sensibilización contra o comercio de persoas, e no centro Youth Hub (Floriana) desenvolvemento de campañas extracurriculares para nenos migrantes.

Se estas interesado/a en participar neste proxecto, ou se precisas mais información podes chamar a OMIX (Casa da Cultura, 981.67.25.80) no Local da Xuventude (r/ Alcalde Juan Seijas, 8, baixo, tlfn 981.11.70.20) ou contactar con nos a través do correo electrónico omix@carral.es

Imaxe 1

O luns 22 de abril saíu publicada no DOGA a CAMPAÑA DE VERÁN da Xunta para este ano, destinada a rapaces e rapazas de entre 9 e 17 anos.

A CAMPAÑA DE VERAN da Xunta, trátase dun programa de actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo e formativo durante os meses de xullo e agosto, de diferente días de duración e en diferentes lugares da xeografía galega e doutras comunidades autónomas.

O prazo para presentar as solicitudes para participar nesta campaña remata o 7 de maio, e podes consultar as bases, as datas e os prezos dos campamentos en www.xuventude.net, ou pasándote pola OMIX (oficina municipal de información xuvenil – Casa da Cultura, teléfono 981.67.25.80), ou no Local da Xuventude (r/ Alcalde Juan Seijas, nº 8, baixo, teléfono 981.11.70.20) de 16 a 20 h. de luns a venres. Tamén a través do correo electrónico omix@carral.es

Imaxe (cartel)

O Instituto Enerxético de Galicia publica no:

– DOG nº67 do mércores 5 de xaneiro de 2019

Axudas a particulares para paneis solares

PRAZO: DO 15 DE ABRIL AO 1 DE XULLO, AGÁS QUE SE PRODUZA ESGOTAMENTO DE CRÉDITO.

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioG0474-020419-0001_gl

AnuncioG0474-210219-0002_gl

AnuncioG0474-210219-0003_gl

Hoxe 5 de abril publicaronse as bases reguladoras das axudas ao estudo do Concello de Carral para o curso 2018/2019.

Destinaranse 10.000 euros a axudas para estudantes matriculados en:

Educación infantil

Educación postobrigatoria/formación profesional básica

Educación universitaria

Os requisitos, formularios e documentación necesaria poden obtelo no seguinte enlace ou no Edificio Toñito Espiñeira 981613520.

Bases

Día Mundial da Auga 2019

aforro auga 2019

Publícase o anuncio do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde da aspirante con maior puntuación para cubrir o posto de educadora social, a xornada completa, para o departamento de Servizos Sociais.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

anuncio tribunal (2)

No día de hoxe, 22 de febreiro de 2019, o sr. alcalde resolveu no decreto 79/2019 a relación definitiva dos candidatos/as admitidos/as e excluídos/as, o designación dos membros do tribunal e o lugar, o día e a hora da útlima fase do concurso (entrevista profesional).

14481_Modelo Decreto