No DOG nº35 do 19 de febreiro de 2019 publicouse a resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística onde se anuncia a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4.

Os cursos que se ofrecen na provincia da Coruña son os seguintes:

Presenciais
.. A Coruña ………………. Celga 2
.. A Coruña ………………. Celga 3
.. A Coruña ………………. Celga 4
.. Ferrol ………………… Celga 2
.. Ferrol ………………… Celga 4
.. Santiago de Compostela ….. Celga 2
.. Santiago de Compostela ….. Celga 3
.. Santiago de Compostela ….. Celga 4

2 Teleformación
.. 3 cursos a nivel Galicia ……. Celga 1
.. 1 curso a nivel A Coruña ….. Celga 3
.. 3 cursos a nivel A Coruña … Celga 4

O prazo para a presentación de solicitudes é de vinte días naturais dende o día seguinte á publicación no DOG desta resolución.

Para máis información poden dirixirse ao servizo de Normalización Lingüística do Concello.

AnuncioG0535-060219-0001_gl

O punto limpo móbil estará de novo a disposición dos veciños este mes de febreiro o día 22 no Campo da Feira.
Durante o mes de marzo o punto limpo virá a Carral os días 4 e 13

Máis información no servizo de medio ambiente do concello ou no teléfono 981670002

IMG_20190213_101749

No día de hoxe, dezaoito de febreiro de dous mil dezanove, o Sr. alcalde deste Concello resolveu aprobar no decreto 73/2019 a relación provisional de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as no procedemento de selección dun/ha educador/a social para o departamento de Servizos Sociais.

De acordo co punto 5 das bases outórgaselles aos interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou correccións.

14304_Modelo Decreto

O vindeiro mércores 13 de febreiro de 9:00 a 14:00 h estará a disposición dos veciños un punto limpo móbil no Campo da Feira

punto limpio movil

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publica:

– DOG nº5 do martes 8 de xaneiro de 2019

Axudas para a prevención de danos causados polo lobo e o xabaril

Prazo: 1 mes

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioG0532-191218-0002_gl

AnuncioG0532-191218-0003_gl

D. José Luis Fernández Mouriño, alcalde do Concello de Carral, por medio do presente escrito, fai saber:

O Instituto Enerxético de Galicia, publica:

– DOG nº6 do mércores 9 de xaneiro de 2018

Axudas a empresas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioG0474-171218-0001_gl

AnuncioG0474-171218-0002_gl

Venres 1 de febreiro de 17:00 a 21:00 h e sábado 2 de febreiro de 10:00 a 14:00 h.

Prezo: 15 euros
Prazas: 20

Inscrición ata o 31 de xaneiro

Información e inscricións:
Departamento de Medio Ambiente (981670002)
maria.couto@carral.es

O Instituto Galego de Vivenda e Solo, publica:

– DOG nº7 do xoves 10 de xaneiro de 2018

Axudas do bono alugueiro social

Prazo: ata o esgotamento do presuposto e, en todo caso ata o 13 de decembro de 2019

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioC3Q2-281218-0001_gl

AnuncioC3Q2-281218-0002_gl

AnuncioG0532-181218-0001_gl

O Instituto Enerxético de Galicia, publica:

– DOG nº4 do luns 7 de xaneiro de 2018

Se anuncia a convocatoria de axudas a particulares para a instalación, ampliación e mellora de caldeiras de biomasa e se procede á selección das empresas instaladoras

Prazo para a solicitude de adhesión como empresa colaboradora: hasta o 29/01/2019
Prazo para que a solicitude de axuda: 29/01/2019- 28/02/2019

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioG0474-111218-0009_gl

AnuncioG0474-111218-0010_gl

Publícase o anuncio do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde da aspirante con maior puntuación para cubrir o posto de auxiliar administrativo, a tempo parcial, para o departamento de Servizos Sociais.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

anuncio tribunal