Faise público para xeral coñecemento a listaxe de persoas que superaron o exame tipo test realizado no proceso selectivo para a contratación dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais e fíxase o día, a hora e o lugar da última proba recollida nas bases que rexen a presente convocatoria.

Consulta aquí o documento.

Carral conta, desde esta semana, con dous auxiliares de Policía Local que reforzarán, durante o verán, os labores que se realizan desde o corpo de seguridade. O alcalde, Javier Gestal, e a concelleira de Seguridade Cidadá, Susana Guimarey, deron a benvida aos novos axentes, que estarán en Carral durante agosto e setembro.

A incorporación dos auxiliares realizouse a través do convenio entre o Concello e a Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) e permitirá seguir “ofrecendo un mellor servizo á cidadanía”.

Nos últimos meses, o goberno local promoveu numerosas melloras na área de seguridade cidadá. Entre elas, destacaron as seguintes: a suma de dous efectivos policiais para cumprir coa cociente policial obrigatoria, a renovación da frota de vehículos policiais, a implantación dos últimos avances en tecnoloxía para a vixilancia e a ordenación do tráfico e a disposición dun programa que homogeniza e vincular á Policía Local de Carral con outras da contorna próxima.

Carral xa ten data para celebrar a II Copa Galicia XCM: será o domingo, 6 de agosto. A proba, que busca dar continuidade á VI BTT de Carral, viviu no ano 2022 a súa primeira edición asinando un éxito en cifras de participación, con máis de 400 inscritos. O alcalde, Javier Gestal, o concelleiro de Deportes, Francisco Bello, e Enrique e David Maroño, do Club BTT Carral, presentaron, esta semana, o certame.

A II Copa Galicia XCM, organizada polo Concello de Carral e o Club BTT, busca cumprir os seguintes obxectivos: promover a práctica deportiva entre a veciñanza, dar a coñecer a vila e as paraxes naturais e históricas do municipio e, por último, fomentar o emprego da bicicleta nos desprazamentos.  

As inscricións poden realizarse a través da páxina web da Federación Galega de Ciclismo. As persoas interesadas deberán elixir entre tres posibles percorridos. Por unha banda, poderán escoller a ruta longa, de 60 km. Pola outra, terán a posibilidade de realizar unha ruta curta de 45 quilómetros e, por último, haberá tamén unha terceira alternativa de paseo de 25 km.  

Ao remate da xornada, farase unha entrega de trofeos aos tres mellores equipos. A clasificación levarase a cabo tendo en conta a suma dos tempos dos tres primeiros corredores de cada grupo que realizaran o percorrido completo da ruta longa en menos tempo.

Publícase a acta do tribunal cualificador, relativa á proba tipo test para a contratación dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais realizada o mércores, 26 de xullo de 2023.

Coa publicación desta acta outórgaselles a todas as persoas interesadas un prazo de dous días hábiles para que poidan presentar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas.

Consulta aquí a acta.

O goberno local elevará ao pleno de hoxe unha modificación de crédito para axustar o orzamento ás necesidades do Concello tras o fin da emerxencia sanitaria. Desde o equipo de goberno lembran que, na actualidade, estase a traballar co orzamento prorrogado do 2021, “cando nos atopabamos en plena pandemia. Nese momento, apostouse por incrementar, de xeito considerable, as partidas de servizos sociais e as de axudas ao tecido económico de Carral”. Con todo, estas consignacións económicas están por encima “do que se precisa nestes momentos polo que, de acordo coas recomendación da Intervención municipal, planeamos varias modificacións”.

En concreto, a modificación que se elevará no pleno supoñerá transferir 411.380,68 euros a partidas “esenciais”. A contía servirá, por exemplo, para favorecer a instalación de cámaras de seguridade que reforcen a seguridade cidadá no municipio (12.000 euros), para establecer convenios de colaboración con asociacións culturais, ambientais e deportivas, así como para afrontar importantes melloras en materia de obras e infraestruturas. Entre elas, a transferencia de capital permitirá realizar unha importante obra para resolver un problema na rede de saneamento xunto con Emalcsa.

Parte do montante empregarase, así mesmo, para a organización de actividades deportivas, culturais, campamentos e para programas de dinamización de feiras, entre outras.

Esta cantidade fora suplementada, no 2021, polo goberno local para facer fronte á emerxencia sanitaria da covid-19. Con todo, tal e como conclúen desde Intervención, “hai partidas orzamentarias que no exercicio de 2023 non son necesarias en parte ou na súa totalidade”. Entre elas, o goberno propón suprimir a consignación para o pago de débeda pública (que ascendía a preto de 200.000 euros e que foi liquidada). A maiores, axustaranse os apartados de axuda no fogar e de emerxencia social para adaptalos ao gasto real. Por último, suprímese a partida de 37.743,75 euros prevista, en 2021, para as axudas do programa PEL-Reactiva da Deputación da Coruña.

Estase a traballar na confección dos orzamentos do 2024 co obxectivo de que o documento económico estea aprobado de forma definitiva xa no mes de xaneiro.

Rematado o prazo de inscrición nos cursos de pádel do mes de agosto, fanse públicas as LISTAS DE ADMITIDOS – HORARIOS E GRUPOS

INFORMACIÓN DOS CURSOS DE PÁDEL:

Datas e horario: do 1 ao 31 de agosto / (Gr.1. martes/xoves de 19:30 a 20:30 h // Gr2. martes/xoves de 20.30 a 21.30 h)

Lugar: Complexo Deportivo de Carral
Destinatarios: A partir de 6 anos (preferencia empadroados/as).
Prezo: 22 € curso completo
Publicación das listas de admitidos: 27 de xullo.

Prazo de pago: entre o 27e 31 de xullo (ata ás 14:00 h). Se o interesado non fixera o pago nas datas sinaladas, perderá a praza en favor do primeiro inscrito en lista de espera se a houbese.

Máis info no Complexo Deportivo (678.33.88.47) ou en complexo.deportivo@carral.es

Rematado o prazo de inscrición nos cursos de ioga do mes de agosto, fanse públicas as LISTAS DE ADMITIDOS – HORARIOS E GRUPOS

INFORMACIÓN SOBRE OS CURSO DE IOGA:

Datas e horario: do 1 ao 31 de agosto. (Gr.1=> martes/xoves de 18:30 a 19:30 h // Gr.2=> martes/xoves de 19:30 a 20:30 h) Lugar: Complexo Deportivo de Carral (Sala de actividades)
Destinatarios: A partir de 14 anos (preferencia empadroados/as ou matriculados na actividade durante o curso 2022-2023).
Prezo: 14 € todo o mes
Observacións para a inscrición:

Prazas limitadas / adxudicaranse por orde de inscrición

Publicación das listas de admitidos: 27 de xullo.

Prazo de pago: entre o 27e 31 de xullo (ata ás 14:00 h). Se o interesado non fixera o pago nas datas sinaladas, perderá a praza en favor do primeiro inscrito en lista de espera se a houbese.

Máis info no Complexo Deportivo (678.33.88.47) ou en complexo.deportivo@carral.es

Publícase a plantilla coas respostas do exame tipo test, realizado o pasado 26 de xullo de 2023, para a selección dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais.

O exame está a disposición das persoas interesadas no departamento de RRHH do Concello.

Consulta aquí o documento.

Rematado o prazo de inscrición nos cursos de natación do mes de agosto, fanse públicas as LISTAS DE ADMITIDOS – HORARIOS E GRUPOS

INDICACIÓNS:

 • As datas nas que se impartirán estes cursos serán desde o 1 ao 31 de agosto.
 • Os cursos impartiranse nas piscinas municipais
 • Os grupos están divididos en función das idades dos inscritos, tendo preferencia, naqueles grupos nos que se superan os rateos alumnos/monitor, os empadroados.
 • Impartiranse clases de 45 minutos, nos seguintes horarios:
  • Grupo 1: nados do 2014 ao 2007, de 11:45 a 12:30 h.
  • Grupo 2: nados do 2017 ao 2015, de 12:30 a 13:15 h.
  • Grupo 3: nados do 2020 ao 2018, de 13:15 a 14:00 h.
 • CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS: 
  • Por orde de inscrición ou ata esgotar a oferta / segundo os grupos
  • Preferencia aos empadroados/as.

Publicación das listas de admitidos: 26 de xullo.

Prazo de pago: entre o 26 e 31 de xullo (ata ás 14:00 h). Se o interesado non fixera o pago nas datas sinaladas, perderá a praza en favor do primeiro inscrito en lista de espera se a houbese.

Máis info no Complexo Deportivo (678.33.88.47) ou en complexo.deportivo@carral.es

Aprobación da lista de admitidos provisionalmente que se eleva a definitiva por non existiren excluídos, nomeamento de tribunal cualificador así como día, lugar e hora da proba do exame tipo test para a selección dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais.

Publícase o presente anuncio para xeral coñecemento das persoas interesadas no procedemento de selección.

Consulta aquí toda a información.