Nesta ocasión a OMIX (oficina municipal de información xuvenil), lévavos a coñecer unha parte do noso patrimonio arquitectónico facendo unha visita á centenaria depuradora que temos no noso concello, e a facer un roteiro principalmente pola parroquia de Cañas, dentro do programa Patea Carral.

Será o día 18 de xuño, sábado, saíndo do campo da feira ás 9:30 h. e regresando arredor das 14:00 h.

Esta actividade destinada a maiores e 12 anos terá unha lonxitude de 12 km. a dificultade é baixa, e as recomendación as de sempre, auga, algo para comer, calzado axeitado, e chuvasqueiro.

O prazo para anotarse remata o xoves 16 de xuño e para elo tes que enviarnos a inscrición/autorización por Whatsapp ó 674.793.475 ou por e-mail a omix@carral.es, e  que atoparás no Facebook da omix_carral, na paxina web do concello (carral.es) ou no noso Instagram, omix_carral. A patear!

Publícase a acta do tribunal cualificador para a contratación de tres albaneis e un electricista (oficiais de segunda) ao abeiro do Programa de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia (liña 1.1 PEL-CONCELLOS 2022) da Excelentísima Deputación da Coruña.

 

Outórgaselle a todos os aspirantes un prazo de dous días hábiles para reclamacións.

 

Máis información no departamento de Recursos Humanos do Concello.

 

ACTA.doc (1)

Por decreto da alcaldía do 26 de maio de 2022 resolveuse elevar a definitiva a listaxe provisional de candidatos/as admitidos/as presentados para os postos de albaneis e electricista por non existiren candidatos excluídos así como nomear o tribunal cualificador e fixar o día e a hora da última fase do concurso de selección.

 

O que se fai público para xeral coñecemento dos/as intereseados/as

 

Modelo Decreto (5)

O sorteo celebrarase o vindeiro martes 24 de maio ás 13:00 no Salón de Plenos Municipal. Read more

  • O concelleiro de Deportes, Francisco Bello, sinala que, ademais do programa provincial, o Concello terá tamén o seu propio programa “nunha nova aposta por promover a conciliación da veciñanza de Carral”.

O prazo de preinscrición para os campamentos deportivos da Deputación da Coruña estará aberto ata o 20 de maio. No caso de Carral, o ente provincial oferta cinco prazas para a terceira quenda, entre o 10 e o 15 de xullo.

O concelleiro de Deportes, Francisco Bello, sinala que, ademais do programa provincial, o Concello celebrará, este verán, os seus propios campamentos “nunha nova aposta por promover a conciliación da veciñanza de Carral”. A previsión, tal e como avanza o edil, é abrir o período de inscrición para o programa a principios do mes de xuño. A iniciativa municipal terá lugar entre o 27 de xuño e o 2 de setembro, organizándose varias quendas.

Os campamentos da Deputación están dirixidos a nenos e nenas de entre 9 e 14 anos e levaranse a cabo no IES Rosalía de Mera. Os rapaces e rapazas que participen na iniciativa poderán gozar de deportes náuticos, actividades ao aire libre, dunha xornada de praia e de visitas culturais e etnográficas.

As inscricións poden tramitarse na Casa da Cultura (981 67 25 80) e no Complexo Deportivo de Carral (678 33 88 47 e en deportes@carral.es) ata o 20 de maio.

Por decreto da alcaldía do 11 de maio de 2022 resolveuse iniciar o procedemento de contratación de tres obreiros/as (albaneis) e un/ha electricista de acordo coa subvención concedida pola Excelentísima Deputación da Coruña ao abeiro do programa de axudas á contratación de persoal para execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia da Coruña (liña 1.1 PEL-CONCELLOS 2022).

Os/as interesados/as terán de prazo ata o vindeiro xoves día 19 de maio de 2022 inclusive para a presentación de solicitudes.

Máis información nas oficinas de contratación do Concello de Carral.

bases

Concello de Carral

Por decreto da alcaldía do un de abril de dous mil vinte e dous resolveuse aprobar as bases que rexerán a contratación dun arquitecto/a (técnico/a de obras) para o departamento de Urbanismo e Obras do Concello durante seis meses e a xornada parcial por circunstancias da produción.

Coa publicación deste anuncio outórgaselle un prazo de cinco días hábiles para que todos/as os/as interesados/s poidan presentar as súas solicitudes para participar no procedemento (ata o 19 de abril inclusive).

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de RRHH en horario de 9 a 14 horas.

bases

Logo de aprobarse inicialmente e ser exposto para consulta pública, en cumprimento do establecido no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Carral foi aprobado definitivamente mediante acordo adoptado en sesión plenaria celebrada en data 8 de febreiro de 2022. O devandito Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Carral está dispoñible para consulta en formato papel no Concello, en horario de oficina (luns a venres, de 9:00 horas a 14:00 horas), e na sede electrónica do Concello (https://sede.carral.es).

 

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B).

Concello de Carral

Por decreto da alcaldía 537/2021, do 03 de decembro de 2021, resolveuse a contratación do candidato con maior puntuación acadada no procedemento de selección para a contratación dun técnico en materias medioambientais así como a formación da bolsa prevista nas bases logo da desestimación da única alegación presentada no prazo establecido ao efecto.

 

Este acto pon fin á vía administrativa e as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición perante a alcaldía deste Concello no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano e no prazo indicado na Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

 

Modelo Decreto (1)